ขั้นตอนที่ 2 เขียนแคปชั่น

เมื่อเราต้องการที่จะเขียน แคปชั่น ให้กดปุ่ม เขียน อีกครั้ง

ระบบก็จะแสดง รายละเอียด ดังนี้

 • สถานะ

 • ตัวอักษร จะถูกตั้งค่าในหน้า วิธีการเพิ่มโพสต์ ของทาง Advertise ไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ < จำนวนตัวอักษรที่เราพิมพ์ < ไม่เกินเท่าไหร่

 • เปิด : แคปชั่นท้ายที่ได้มีการเพิ่ม

 • แคปชั่นท้าย

 • ยืนยัน

เราสามารถเพิ่มลูกเล่นของแคปชั่นได้ โดนการใส่ Emoji

[เปิด/ปิด] รายละเอียดแคปชั่นท้าย

โดยรายละเอียดมีดังนี้

 • ติ๊ก [เปิด/ปิด] แคปชั่นส่วนท้ายที่เราต้องการ

 • แสดงรายละเอียดของแคปชั่นส่วนท้ายทั้งหมด

 • ลบแคปชั่นส่วนท้าย

แคปชั่นส่วนท้าย จะไม่รวมใน ตัวอักษรของแคปชั่น เนืองจาก แคปชั่นส่วนท้ายทำแค่ครั้งเดียวก็สามารถใช้ได้ตลอด

แคปชั่นท้าย : ไว้สำหรับการเพิ่มแคปชั่นท้ายตามที่เราต้องการ

 • Cancel : ยกเลิกการเพิ่ม

 • OK : เพิ่มแคปชั่นท้ายลงในตาราง

เมื่อเราใส่ข้อความแคปชั่น ตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วกด ยืนยัน

แสดง Dialog ต้องการบันทึกแคปชั่นหรือไม่

 • Cancel : ยกเลิกการส่ง

 • OK : บันทึกแคปชั่น

เมื่อเรากด OK สถานะจะถูกเปลี่ยน

สถานะจาก กำลังเขียนแคปชั่น เป็น เขียนแคปชั่นเสร็จรอการอนุมัติ

การคำนวนวิธีได้เงินที่ Writer จะได้คือ.. 0 - 100 ตัวอักษร คูณด้วย 0.2 101 - 200 ตัวอักษร คูณด้วย 0.19 201 - 500 ตัวอักษร คูณด้วย 0.18 501 - 1,000 ตัวอักษร คูณด้วย 0.17 1,000 - 5,000 ตัวอักษร คูณด้วย 0.16 กรณีที่เป็นงานเร่งจำนวนเงินที่ได้จะคูณกับ % งานเร่ง

แคปชั่น ไม่ถูกอนุมัติ สถานะจะถูกเปลี่ยน

จาก เขียนแคปชั่นเสร็จรอการอนุมัติ เป็น แคปชั่นไม่ถูกอนุมัติ

เมื่อเรากดปุ่ม เขียน อีกครั้ง

ก็จะแสดงรายละเอียด ดังนี้

 • สถานะ

 • ตัวอักษร ไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ < จำนวนตัวอักษรที่เราพิมพ์ < ไม่เกินเท่าไหร่

 • กล่องแคปชั่น : เราสามารถ เพิ่มข้อความที่ต้องการแก้ไขลงไปได้เลย

 • ตีกลับได้อีก : ถ้าแคปชั่นที่นักเขียน เขียนไปยังไม่ถูกใจทางเพจก็สามารถ ตีกลับ เพื่อให้นักเขียนแก้ไขได้ สามารถตีกลับเพื่อแก้ไขได้ 3 ครั้ง

 • เหตตุผล : แสดงเหตุผลที่ไม่อนุมัติ

 • แก้ไข : พอกดแคปชั่นที่เราแก้ไขก็จะถูกบันทึก รออนุมัติจากทางเพจ

เรากด แก้ไข สถานะจะถูกเปลี่ยน

สถานะจาก แคปชั่นไม่ถูกอนุมัติ เป็น เขียนแคปชั่นเสร็จรอการอนุมัติ

เมื่อแคปชั่นถูก อนุมัติ เรียบร้อยก็จะสู่ ขั้นตอนที่ 3 เพิ่มรูป

 • สถานะจาก เขียนแคปชั่นเสร็จรอการอนุมัติ เป็น รอกราฟฟิก

 • แคปชั่น : สัญลักษณ์ก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายถูก

จะได้เงินตามเงื่อนไข เมื่อแคปชั่นถูกอนุมัติ

เมื่อขึ้นสถานะรอกราฟฟิก ให้ทาง Writer กดปุ่ม เขียน อีกครั้งเพื่อ [จบงาน / ส่งงานต่อให้กรอกฟิก]

เมื่อนักเขียนทำขั้นตอนใดขั้นตอนนึงไปแล้ว ปุ่มรับงาน Content partner จะถูกคืนจาก (1/5) เป็น (0/5)

เมื่อเรากดปุ่ม เขียน ก็จะแสดง Dialog รายละเอียดโพสต์

โดยรายละเอียด มีดังนี้

 • จบงาน : เมื่อเรากดปุ่มจบงาน Content partner จะถูกคืนจาก (1/5) เป็น (0/5)

 • ส่งต่อ : ระบบก็จะส่งงานต่อให้ Graphic (นักออกแบบ)

ในกรณีที่ Writer ไม่มี ผู้ช่วยกราฟฟิก ปุ่มส่งต่อ ก็จะหายไปด้วย จะถูกตั้งค่าไว้ในฝั่ง Admin

ส่งต่อ

แสดง Dialog โปรดเลือกกราฟฟิก

ส่วน ผู้ช่วยกราฟฟิก จะถูกตั้งค่าในฝั่งของ Admin

 • แสดงชื่อ และ งานที่กราฟฟิกคนนั้นมีอยู่

เมื่อกดปุ่ม [จบงาน/ส่งต่อ] Content partner จะถูกคืน งานที่รับมาในตารางก็จะหายไป

Last updated