1.เพิ่มและทำโพสต์

Influencer คือ กลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น การนำ Influencer มาใช้ในการตลาดก็เพื่อจะสื่อสารสิ่งที่แบรนด์อยากพูดไปถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านพลังเสียงของบุคคลที่สาม

Influencer

รายละเอียดมีดังนี้

 • เพิ่มโพสต์ที่ Influencer เป็นคนสร้าง

 • คลังรูป : จำนวนรูปที่เพิ่มได้จะถูกกำหนดจาก Admin

ตารางการจัดการโพสต์ Influencer

 • ID/วันที่สร้าง : วันที่สร้างโพสต์

 • ID โพสต์ : จะแสดงก็ต่อเพื่อโพสต์เสร็จสิ้น และสามารถกด ลิ้งค์เพื่อดูโพสต์ใน Facebook ได้

 • ข้อมูลและรูปต้นฉบับ

 • บรีฟโพสต์

 • แคปชั่น

 • จำนวนรูป

 • โพสต์เสร็จสิ้น

 • ชั่วโมงการทำงาน

 • ถูกใจ

 • คอมเมนต์

 • แชร์

 • ประเภทการเพิ่มโพสต์

 • ประเภท

 • สถานะ : แสดงว่าตอนนี้อยู่ในสถานะไหน

 • รายละเอียด : จะแสดงข้อมูลของโพสต์

ชั่วโมงการทำงาน , ถูกใจ , คอมเมนต์ , แชร์ จะไม่ถูกแสดงแต่สามารถเข้าไปดูความเคลื่อนไหวของโพสต์ ได้โดยการกด ลิ้งค์ ID โพสต์

เพิ่มโพสต์

ระบบจะแสดง Dialog ที่ Influencer เป็นคนสร้างขึ้นมา พร้อมรายละเอียด

 • ประเภทของหมวดหมู่เทมเพลต

 • คำอธิบาย : เกี่ยวกับเทมเพลต

 • รายละเอียด : ชื่อเทมเพลต

 • ตัวอักษร : ที่สามารถเพิ่มได้ในเทมเพลต

 • จำนวนรูป : ที่สามารถเพิ่มในเทมเพลตได้

 • จำนวนที่ถูกซื้อ : เทมเพลตนี้มีคนซื้อไปแล้วกี่คน

 • ถูกใจเพจ : เพจที่ Influencer เป็นคนสร้างขึ้นมา มีคนถูกใจเท่าไหร่

 • เลือก : ซื้อเทมเพลต สามารถซื้อได้มากกว่า 1 เทมเพลต

ซื้อเทมเพลต

เมื่อเรากดซื้อเทมเพลตที่ต้องการเรียบร้อย

ระบบจะแสดง Dialog รายละเอียดของเทมเพลตขึ้นมา

 • ชื่อ : เทมเพลต

 • ราคา : ของเทมเพลต

 • บรีฟโพสต์มี 2 แบบ

  - จ้างทำ : โดยเราจะให้ Influencer เป็นคนคิดให้ - เขียนเอง : จะแสดง Box บรีฟโพสต์ขึ้นมา *เพื่อให้นักเรียนรู้ว่าควรสร้างโพสต์แบบใด - ลบ : สามารถลบเทมเพลตที่กำลังจะซื้อ

 • Cancel ยกเลิกการซื้อ

 • OK ตกลงซื้อ

ซื้อเสร็จเรียบร้อย

ข้อมูลเทมเพลตที่เราซื้อก็จะถูกเพิ่มลงตารางจัดการโพสต์ Influencer

 • ID/วันที่สร้าง : วันที่สร้างโพสต์

 • ID โพสต์ : จะแสดงก็ต่อเพื่อโพสต์เสร็จสิ้น และสามารถกด ลิ้งค์เพื่อดูโพสต์ใน Facebook ได้

 • ข้อมูลและรูปต้นฉบับ

 • บรีฟโพสต์

 • แคปชั่น

 • จำนวนรูป

 • โพสต์เสร็จสิ้น

 • ชั่วโมงการทำงาน

 • ถูกใจ

 • คอมเมนต์

 • แชร์

 • ประเภทการเพิ่มโพสต์

 • ประเภท

 • สถานะ : แสดงว่าตอนนี้อยู่ในสถานะไหน

 • รายละเอียด : จะแสดงข้อมูลของโพสต์

สัญลักษณ์ [X หรือ / ] จะแสดงตามหัวข้อที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่มีการซื้อโพสต์ไปแต่ Influencer ไม่มีการทำงาน ภายใน 21 ระบบจะทำการ refund post Influencer และคืนเงินให้กับผู้ซื้อ

เมื่อ Influencer บรีฟโพสต์มา

ระบบก็จะทำการโชว์ Dialog รายละเอียดโพสต์ ที่ Influencer ได้บรีฟโพสต์มา

โดยรายละเอียดในส่วน บรีฟโพสต์มีดังนี้

 • ระบบก็จะแสดงสถานะ : รอนุมัติ

 • แสดงรายละเอียดบรีฟโพสต์ที่ Influencer ได้เขียนมา

 • ไม่อนุมัติ : ถ้าหัวเรื่องที่ Influencer เขียนมายังไม่ถูกใจเราก็สามารถ ตีกลับ เพื่อให้ Influencer แก้ไขได้ สามารถตีกลับเพื่อแก้ไขได้ 3 ครั้ง (เมื่อครบ 3 ครั้งระบบจะขึ้นแค่ปุ่มอนุมัติให้เองอัตโนมัติ)

 • อนุมัติ : เมื่อเราอนุมัติก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเขียน แคปชั่น

เมื่อกดปุ่ม ไม่อนุมัติ ระบบก็จะแสดง Dialog เหตุผลที่ไม่อนุมัติ เพื่อแจ้งให้ Influencer ทราบ

ในตารางจัดการโพสต์สถานะก็จะถูกเปลี่ยนเป็น บรีฟโพสต์ไม่ถูกอนุมัติ เช่นกัน

เมื่อเรากดปุ่ม อนุมัติ ระบบก็จะแสดง Dialog ยืนยืนการอนุมัติ (เมื่อทำแล้วยืนยันแล้วจะไม่สามารถเรียกข้อมูลคืนได้)

เมื่อเรากดปุ่ม อนุมัติ เรียบร้อย

ตารางการจัดการโพสต์ หัวข้อบรีฟโพสต์สัญลักษณ์จะถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายถูก

 • สถานะ จะแสดงเป็น กำลังเขียนแคปชั่น

เมื่อ Influencer เขียนแคปชั่นเสร็จ

สถานะจะถูกเปลี่ยนจาก กำลังเขียนแคปชั่น เป็น เขียนแคปชั่นเสร็จรอการอนุมัติ สามารถเข้าไปดูข้อมูลที่ Influencer ได้เขียนแคปชั่นมาและกดเข้าไปเพื่อ อนุมัติได้โดยกดปุ่ม รายละเอียด

สามารถเข้าไปดูข้อมูลที่ Influencer ได้เขียนแคปชั่นมาและกดเข้าไปเพื่อ อนุมัติ ได้โดยกดปุ่ม รายละเอียด

 • ระบบก็จะแสดงสถานะ

 • แสดงรายละเอียดแคปชั่นที่จากฝั่ง Influencer ได้เขียนมา

 • ไม่อนุมัติ : ถ้าแคปชั่นที่ Influencer เขียนมายังไม่ถูกใจเราก็สามารถ ตีกลับ เพื่อให้นักเขียนแก้ไขได้ สามารถตีกลับเพื่อแก้ไขได้ 3 ครั้ง (เมื่อครบ 3 ครั้งระบบจะอนุมัติให้เองอัตโนมัติ)

 • อนุมัติ : เมื่อเราอนุมัติก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการ เพิ่มรูป

เมื่อเรากดปุ่ม อนุมัติ เรียบร้อย ตารางการจัดการโพสต์ หัวข้อแคปชั่นสัญลักษณ์จะถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายถูก และ สถานะในตาราง จะแสดงเป็น กำลังทำรูป

Influencer ทำรูปเสร็จ

สถานะจะถูกเปลี่ยนจาก กำลังทำรูป เป็น รูปรอการอนุมัติ สามารถเข้าไปดูข้อมูลที่ Influencer ได้ทำรูปมาและกดเข้าไปเพื่อ อนุมัติได้โดยกดปุ่ม รายละเอียด

ระบบก็จะทำการโชว์ Dialog รายละเอียดโพสต์ ที่ Influencer ได้เพิ่มรูปมา

รายละเอียดการในส่วนเพิ่มรูปมี ดังนี้

 • ระบบก็จะแสดงสถานะ

 • อัตตราส่วนของภาพ

 • ดูรูปเทมเพลต

 • Description : เพิ่มคำอธิบายรูป

 • ไม่อนุมัติ : ถ้ารูปที่ Influencer เพิ่มมายังไม่ถูกใจเราก็สามารถ ตีกลับ เพื่อให้ Influencer แก้ไขได้ สามารถตีกลับเพื่อแก้ไขได้ 3 ครั้ง (เมื่อครบ 3 ครั้งระบบจะขึ้นแค่ปุ่มอนุมัติให้เองอัตโนมัติ)

 • อนุมัติ : เมื่อเราอนุมัติก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการ เพิ่มปุ่มในโพสต์

ในกรณีที่โพสต์ถูกซื้อในรูปแบบ เทมเพลต จะไม่สามารถซื้อรูปเพิ่มได้ แต่สามารถขยับรูปได้ในกรณีที่มีมากกว่า 1 รูป

เมื่อกด ไม่อนุมัติรูปภาพจะแสดง Dialog ให้ใส่เหตุผลที่ไม่อนุมัติ

โดยรายละเอียดให้หน้าให้เหตุผลที่ไม่อนุมัติ มีดังนี้

 • กล่องข้อความบอกเหตุผลที่ไม่อนุมัติ

 • จุดสังเกตุ

 • เพิ่ม เหตุผลที่ไม่อนุมัติ

 • ลบ กล่องเหตุผล

ในกรณีที่มีการบรีฟรูปที่ต้องการไปให้ Influencer เมื่อ Influencer ทำก็จะแสดงว่าทำแล้วตามรูป พร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆ

เมื่อเรากดที่ปุ่ม จุดสังเกตุ

จะแสดง Dialog ของรูป และเราก็สามารถเลือกได้ว่าส่วนไหนของรูปที่ต้องการแก้ไข

เมื่อเรากด ยันยืน การไม่อนุมัติรูปภาพ

จะแสดงรายละเอียดดังนี้

 • สถานะ จะถูกเปลี่ยนไปเป็น ไม่ถูกอนุมัติ

 • อัตตราส่วนภาพ

 • ดูรูปเทมเพลต : รูปจะมีเฉพาะเทมเพลตที่ถูกสร้างมาจาก Adsago

 • เหตุผล : กดเพื่อดูเหตุผลได้

 • รูปเก่าที่ไม่ถูกอนุมัติ : กดเพื่อดูรูป

 • แสดงจำนวนการตีกลับ

ตารางจัดการโพสต์ Influencer

สถานะก็จะถูกเปลี่ยนเป็น รูปไม่ถูกอนุมัติ เช่นกัน

เมื่อเรากดปุ่ม อนุมัติรูปภาพ เรียบร้อย ตารางการจัดการโพสต์ หัวข้อจำนวนรูปสัญลักษณ์จะถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายถูก และ สถานะในตาราง จะแสดงเป็น รอการกดโพสต์

กดปุ่ม โพสต์ ก็จะแสดง Dialog วันที่ต้องการโพสต์

เมื่อเรากดคลิกที่ กล่องสีเทา แสดง ปฏิทินเพื่อกำหนด วันเวลา การโพสต์

เราสามารถตั้งวัน ล่วงหน้า ในการโพสต์ได้ เพื่อแจ้งให้ทางฝั่ง Influencer โพสต์เวลาที่เราต้องการ

เมื่อ Influencer ไม่อนุมัติโพสต์

 • สัญญาลักษณ์โพสต์เสร็จสิ้นจะแสดงเครื่องหมาย X

 • สถานะจะถูกเปลี่ยนจาก รอการกดโพสต์ เป็น ไม่ถูกอนุมัติโพสต์

 • แสดงเหตุผลที่ไม่อนุมัติโพสต์

เมื่อ Influencer อนุมัติโพสต์เรียบร้อย

 • ID โพสต์ก็จะแสดง เราสามารถคลิกเพื่อดูโพสต์ได้

 • สัญลักษณ์ โพสต์เสร็จสิ้นก็จะถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายถูก

 • สถานะจะถูกเปลี่ยนจาก รอการกดโพสต์ เป็น โพสต์เสร็จสิ้น

 • ดูรายละเอียดโพสต์ได้

Last updated