สร้างโพสต์

เมื่อเราคลิกเพจที่เราได้ทำการเพิ่มเข้ามา ก็จะแสดงฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่เราสามารถใช้งานได้

รายละเอียดดังนี้

 • เพิ่มโพสต์ : มี 3 รูปแบบ [Custom/template/ยิงแอด] โดยจะมาจากการตั้งค่าในหน้า Admin

 • โฆษณา : คือการเพิ่มโพสต์ที่จะมาทำโฆษณา

 • คลังรูป : จำนวนการเพิ่มรูปจะมาจากการตั้งค่าในหน้า Admin และสามารถนำรูปที่เพิ่มไปใช้ตอนที่มีการ Ref ใส่ข้อมูลหรือรูปภาพต้นฉบับ ให้คนที่รับงานทราบอีกด้วย

 • Plan : เปิดสร้างโฆษณาเฟสบุ๊คและสามารถเลือกแพคเกจที่ต้องการได้เลย

ตารางจัดการโพสต์

 • ID/วันที่สร้าง : วันที่สร้างโพสต์

 • ID โพสต์ : จะแสดงก็ต่อเพื่อโพสต์เสร็จสิ้น และสามารถกด เลขเพื่อดูโพสต์ใน Facebook ได้

 • ข้อมูลและรูปต้นฉบับ

 • บรีฟโพสต์

 • แคปชั่น

 • จำนวนรูป

 • โพสต์เสร็จสิ้น

 • ชั่วโมงการทำงาน : จะมีตามเวลาที่ผู้ใช้งานกำหนด (เวลาจะเดินเมื่อมีการทำงานฝั่ง Nomad)

 • ถูกใจ

 • คอมเมนต์

 • แชร์

 • ประเภทการเพิ่มโพสต์

 • ประเภท

 • สถานะ : แสดงว่าตอนนี้อยู่ในสถานะไหน

 • รายละเอียด : จะแสดงข้อมูลของโพสต์

เพิ่มโพสต์ : จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่า สถานะการซื้อโพสต์ในหน้า Admin

โดยจะมีทั้งหมด 3 แบบ

 • Template

 • Custom (กำหนดเอง)

 • ยิงแอด : การเพิ่มโพสต์ที่มีอยู่แล้วในเพจ Facebook เพื่อนำลงมาทำโฆษณา

ในกรณีมีมีการตั้งค่า อย่างใดอย่างหนึ่ง ระบบจะไม่แสดงให้เลือกประเภทการเพิ่มโพสต์ แต่ละแสดงประเภทโพสต์ที่ถูกตั้งค่าไว้แล้ว

ในกรณีที่ปุ่ม เพิ่มโพสต์ ไม่แสดงจะสามารถทำได้โดยการปิดได้จากหน้า Admin

Plan

ระบบก็จะแสดง Dialog แพ็คเกจขึ้นมา

แพ็คเกจที่เลือกจะมีผลต่อการสร้างกลุ่มเป้าหมายในกรณีที่ต้องทำ Ads เอง

คลังรูปภาพ : จำนวนการเก็บคลังรูปภาพจะถูกตั้งค่าไว้ในหน้า Admin จะถูกนำไปใช้เวลาเราต้องการใส่ข้อมูลหรือรูปภาพต้นฉบับของโพสต์ที่เราจ้าง

 • แสดงจำนวนภาพที่มีอยู่ในคลัง

 • อัพโหลดรูป

 • ลบรูปภาพ

 • ปิด

เพิ่มโพสต์ : Template

ก็จะแสดง Dialog ให้เลือก เทมเพลต โดยรายละเอียดมีดังนี้

 • หมวดหมู่ของเทมเพลต เราสามารถเลือกได้ตามความต้องการของเรา

 • ชั่วโมงการทำงาน : สามารถเลือกได้วันจะให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด

 • ติ๊กเพื่อซื้อ : เราสามารถซื้อกี่เทมเพลตก็ได้

 • ทั้งหมด (#จำนวนเทมเพลตที่เราซื้อ) : ราคาทั้งหมดของเทมเพลตที่เราซื้อ

 • ปิด Dialog

 • ซื้อ

ราคาของ Template ถูกตั้งค่าในฝั่ง Admin

เมื่อกด ซื้อ ก็จะแสดง Dialog ยืนยันการซื้อเทมเพลต

แสดงรายละเอียดดังนี้

 • ชื่อ เทมเพลต

 • ราคา

 • เสร็จสิ้นภายใน

 • บรีฟโพสต์จะมี 2 แบบ - จ้างทำ : โดยเราจะให้ Writer(นักเขียน) เป็นคนคิดให้ - เขียนเอง : จะแสดง Box บรีฟโพสต์ขึ้นมา *เพื่อให้นักเรียนรู้ว่าควรสร้างโพสต์แบบใด - ลบ : สามารถลบเทมเพลตที่กำลังจะซื้อ

 • เลือก Content patrner

 • Cancel ยกเลิกการสั่งซื้อ

 • Ok ยอมรับการสั่งซื้อ

 • เลือก Content patrner จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการบันทึกโพสต์ที่ชื่นชอบ Content patrner จะสามารถบันทึกได้ก็ต่อเมื่อ Content ที่ทำถูกโพสต์ลง Facebook

 • ตัวโพสต์ที่ซื้อก็จะถูกส่งไปให้ Content patrner ทันทีโดยไม่ต้องจองงาน

 • ผู้ใช้งานจะสามารถดูได้ว่า Content patrner ที่เราบักทึกไว้ทำโพสต์ไหนไป

เมื่อเราทำการกด OK ระบบจะทำการเพิ่มเทมเพลตที่เราซื้อลงในตารางการจัดการโพสต์เพื่อรอ Content parent มารับงานที่เราจ้าง ระบบจะทำการตัดเงิน ตามเทมเพลตที่เราซื้อ

โดยรายละเอียดมีดังนี้

 • ID/วันที่สร้าง : วันที่สร้างโพสต์

 • ID โพสต์ : จะแสดงก็ต่อเพื่อโพสต์เสร็จสิ้น และสามารถกด เลขเพื่อดูโพสต์ใน Facebook ได้

 • ข้อมูลและรูปต้นฉบับ

 • บรีฟโพสต์

 • แคปชั่น

 • จำนวนรูป

 • โพสต์เสร็จสิ้น

 • ชั่วโมงการทำงาน : จะมีตามเวลาที่ผู้ใช้งานกำหนด (เวลาจะเดินเมื่อมีการทำงานฝั่ง Nomad)

 • ถูกใจ

 • คอมเมนต์

 • แชร์

 • ประเภทการเพิ่มโพสต์

 • ประเภท

 • สถานะ : แสดงว่าตอนนี้อยู่ในสถานะไหน

 • รายละเอียด : จะแสดงข้อมูลของโพสต์

สัญลักษณ์ [X หรือ / ] จะแสดงตามหัวข้อที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพิ่มโพสต์ : Custom

แสดง Dialog ให้ตั้งค่า มีรายละเอียดดังนี้

 • แคปชั่น (ความยาว เริ่มต้น - สิ้นสุด ตัวอักษร)

 • บรีฟโพสต์ 2 แบบ - จ้างทำ : โดยเราจะให้ Writer(นักเขียน) เป็นคนคิดให้ - เขียนเอง : จะแสดง Box บรีฟหัวเรื่องขึ้นมา *เพื่อให้นักเรียนรู้ว่าควรสร้างโพสต์แบบใด

 • ประเภทการเพิ่มโพสต์ 5 แบบ *ในกรณีที่มีแค่ 1 รูป ประเภทการเพิ่มโพสต์ จะมี 3 แบบ* - รูปภาพ - ส่งข้อความ จะให้รูปได้แค่ 1.91:1 - เว็บไซต์ จะให้รูปได้แค่ 1.91:1 *ในกรณีที่มีมากกว่า 1 รูป ประเภทการเพิ่มโพสต์จะถูกเปลี่ยน เพิ่มมา 2 แบบ* - รูปแบบ - ภาพสไลด์ จะใส่รูปได้แค่ 1:1 เท่านั้น - ภาพสไลด์ ส่งข้อความ จะใส่รูปได้แค่ 1:1 เท่านั้น

 • อัตตราส่วนภาพ

 • เพิ่มรูปภาพ

 • ลบรูปภาพ

 • เสร็จสิ้นภายในกี่ชั่วโมง

 • แสดงราคา

 • เพิ่มโพสต์

 • ปิด Dialog

 • ยืนยัน จะถูกเพิ่มลงตารางจัดการโพสต์เพจที่เราเพิ่ม

การคำนวน ราคาตามตัวอักษร [กึ่งกลางตัวอักษร x 0.75] เช่น ราคากึ่งกลางตัวอักษรคูณ0.75 เช่น 300 - 500 (เอา 400 x 0.75 = 300 บาท)

การคำนวณรูปแรกเริ่มต้นที่ 490 บาทและลดตามจำนวนรูปที่ซื้อ

ชั่วโมงการทำงานคิดเป็น % ตามเงื่อนไข

เมื่อเรากด ซื้อ จะโชว์ Dialog ยืนยันการซื้อ

 • แสดงรายละเอียด / ประเภทโพสต์

 • จำนวนตัวอักษร : ราคา

 • จำนวนรูป : ราคา

 • ราคารวม

 • เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด

 • Cancel ยกเลิกปิด Dialog ยืนยันการซื้อ

 • OK เพิ่มข้อมูลลงตารางจัดการโพสต์

เมื่อเราทำการกด Ok ระบบจะทำการเพิ่มงานแบบ Custom ที่เราซื้อลงในตารางการจัดการโพสต์เพื่อรอ Writer(นักเขียน) , Content parent มารับงานที่เราจ้าง และตัดเงินตามจำนวนราคาที่กำหนด

โดยรายละเอียดมีดังนี้

 • ID/วันที่สร้าง : วันที่สร้างโพสต์

 • ID โพสต์ : จะแสดงก็ต่อเพื่อโพสต์เสร็จสิ้น และสามารถกด เลขเพื่อดูโพสต์ใน Facebook ได้

 • ข้อมูลและรูปต้นฉบับ

 • บรีฟโพสต์

 • แคปชั่น

 • จำนวนรูป

 • โพสต์เสร็จสิ้น

 • ชั่วโมงการทำงาน : จะมีตามเวลาที่ผู้ใช้งานกำหนด (เวลาจะเดินเมื่อมีการทำงานฝั่ง Nomad)

 • ถูกใจ

 • คอมเมนต์

 • แชร์

 • ประเภทการเพิ่มโพสต์

 • ประเภท

 • สถานะ : แสดงว่าตอนนี้อยู่ในสถานะไหน

 • รายละเอียด : จะแสดงข้อมูลของโพสต์

สัญลักษณ์ [X หรือ / ] จะแสดงตามหัวข้อที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 • ในกรณีที่ไม่มีคนมารับงาน สามารถแจ้งทาง Admin เพื่อรับเงินคืนได้

 • แล้วถ้างานที่ผู้ทำใช้ระยะเวลานานกว่ากำหนด สามารถแจ้ง Admin เพื่อให้ติดตามงานได้หรือยื่นเรื่องขอเงินคืนได้

โฆษณา : การเพิ่มโพสต์เพื่อมาทำโฆษณา

ระบบจะทำการค้นหาโพสต์ในเพจของเราที่สามารถเอามาทำ Ads ได้

เพิ่มโพสต์จากลิงค์

โดยเมื่อเรากดเพิ่มโพสต์ ก็จะเห็นสถานะต่างๆ แสดงตามรูป

โพสต์ที่มาจากการเพิ่มโดยมีอยู่แล้วใน Facebook จะสามารถลบได้

Last updated