login

“นักออกแบบ” หมายความถึง นักออกแบบหรือตกแต่ง Template โดยลงทะเบียนรับบริการผ่าน Adsago นักออกแบบจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ Template ให้กับผู้ต้องการโฆษณาสินค้า

คือ หน้าสมัครสามาชิก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเรา โดยจะสมัครผ่านลิ้งค์ https://adsago.com/th/partner/writer

ถ้าเราต้องการที่จะสมัครเป็น Graphic (นักออกแบบ) สามารถเลือกฟังก์ชั่นตามที่แสดงเมนูด้านบนได้เลย

1.กดยอมรับข้อตกลงจาก Adsago เพื่อทำการผูกเข้ากับ Facebook

แสดง Dialog สมัครมาชิก เพื่อกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้

  • ชื่อ - นามสกุล

  • เบอร์โทรศัพท์

  • คุณรู้จักเราผ่านช่องทางใด

  • ความชำนาญ (สามารถเลือกได้ว่าชำนาญเขียนในด้านไหน เพื่อให้เหมาะสมต่อความต้องการ) [เลือกได้มากกว่า 1]

  • ติ๊กยอมรับ ข้อตกลง

  • คลิกลงทะเบียน

แสดงข้อความสมัครสมาชิกสำเร็จ รออนุมัติทาง SMS

เมื่อทาง Admin อนุมัติ ก็จะส่ง sms ไปในเบอร์ที่ใช้ในการลงทะเบียน

โดยการ Login ของ Graphic (นักออกแบบ) สามารถเข้าได้โดยลิ้งค์นีั https://adsago.com/login_writer

Last updated