2.ความคิดเห็น

ความคิดเห็น คือ แสดงข้อความของคนที่เข้ามา Comment ในโพสต์ของเราบน Facebook

แสดง Dialog ความคิดเห็น

โดยรายละเอียดก็จะมีดังนี้

  • ส่งข้อความหาคนที่เข้ามา Comment ในโพสต์เราได้

การส่งข้อความหาคนที่เข้ามา คอมเม้นต์ จะส่งข้อความหาได้ภายใน 7 วันหลังจากที่คอมเม้นต์ ถ้าเกิน 7 วันเป็นต้นไปจะไม่สามารถส่งข้อความผ่านปุ่ม ข้อความส่วนตัว ได้

เมื่อกดปุ่ม ขอความส่วนตัว ก็จะแสดงข้อความของคนที่เข้ามา Comment เราก็สามารถตอบข้อความดังกล่าวกลับไปหาคนที่ Comment ได้

  • Cancel ปิดฟอร์มข้อความส่วนตัว

  • OK เมื่อตกลงจะส่งข้อความเข้า Messenger ของ User ที่คอมเม้นต์

ภาพตัวอย่างการแสดงข้อความบน Facebook

ซ่อน : คือการที่เรากดซ่อนคอมเม้นต์ที่ไม่ต้องการให้แสดงบนโพสต์ของเรา

สามารถ [เปิด/ปิด] ได้

แสดง Dialog เพื่อการยืนยันการซ่อนคอมเม้นต์

  • Cancel ยกเลิก (ปิดฟอร์ม)

  • OK : เมื่อกดข้อความนั้นจะถูกซ่อนจากโพสต์ทันที

หลังจากที่ คอมเม้นต์ ถูกซ่อนเราก็จะไม่สามารถส่ง ข้อความหาคนที่เข้ามาคอมเม้นต์คนนั้นได้

ลบการแสดงความคิดเห็น

ยืนยันการลบความคิดเห็น

  • Cancel ปิดฟอร์ม

  • OK เมื่อกดตกลง ข้อความจะหายไปจากโพสต์ทันนี้

Last updated