เมนูการตั้งค่า

โดยแถบด้านบนจะมีเนื้อหาของระบบ

 • แสดงจำนวนเงินที่มีอยู่ในระบบ

 • สามารถเปลี่ยนภาษาได้โดยจะมีผลกับทุกหน้า

 • จำนวนที่สามารถรับงานได้ (จะถูกกำหนดทางฝั่ง Admin)

ฟังก์ชั่น 3 ขีดบนขวาจะมีองค์ประกอบ ดังนี้

 • Payment ระบบเติมเงิน

 • แก้ไข Profile

 • Logout

แก้ไข Profile จะมีรายละเอียดดังนี้

ยืนยันตัวตน

จำเป็นต้องยืนยันตัวตนเพื่อการเปิดใช้งานของ Payment

เมื่อเราคลิกปุ่ม "ยืนยันตัวตน" ระบบจะแสดง Dialog ประเภทการยืนยันตัวตนที่ต้องการ

มี 2 ประเภทด้วยกัน

 • บุคคล

 • บริษัท

1. แบบบุคคล

โดยรายละเอียดมีดังนี้

 • ชื่อ (อังกฤษ) / นามสกุล (อังกฤษ)

 • ชื่อ (ไทย) / นามสกุล (ไทย)

 • วัน/เดือน/ปีเกิด

 • เพศ

 • สถานะ

 • เลขบัตรประชาชน

 • เบอร์โทร

 • ที่อยู่

 • รูปบัตรประชาชน

 • เซลฟี่กับบัตรประชาชน

เมื่อเรากรอกข้อมูล และ ทำการยืนยัน สถานะของการยืนยันตัวตนจะแสดง : รออนุมัติจากบัญชี

ในขั้นตอนนี้ Admin จะเป็นคนออนุมัติว่าผ่านหรือไม่

ยืนยันตัวตน "ไม่ผ่าน"

 • สามารถกดปุ่ม ยืนยันตัวตน อีกครั้งเพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

ยืนยันตัวตน "ผ่าน"

 • สถานะจะแสดงสถานะของการยืนยันตัวตน พร้อมบอกประเภทของการยืนยันตัวตน

2. แบบบริษัท

รายละเอียดมีดังนี้

 • ชื่อ (อังกฤษ) / นามสกุล (อังกฤษ)

 • ชื่อ (ไทย) / นามสกุล (ไทย)

 • วัน/เดือน/ปีเกิด

 • เพศ

 • สถานะ

 • เลขบัตรประชาชน

 • เบอร์โทร

 • ที่อยู่

 • รูปบัตรประชาชน

 • เซลฟี่กับบัตรประชาชน

 • ชื่อบริษัท

 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

 • ที่อยู่บริษัท

 • รูปหนังสือรับรองบริษัท

 • รูปใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

จะเข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติจาก Admin อีกครั้ง

ยืนยันตัวตน "ผ่าน"

 • สถานะจะแสดงสถานะของการยืนยันตัวตน พร้อมบอกประเภทของการยืนยันตัวตน

Payment เมื่อเข้าไปในฟังก์ชั่นนี้ก็จะพบหน้าต่าง ดังภาพด้านล่าง

ในส่วนของหน้า Payment ก็จะแสดงข้อมูลจำนวนเงินที่เราได้จากแต่ละทางโดยจะมีแบบ (Credit) แบ่งหมวดหมู่ ที่มาของเงินโดยจะแบ่งเป็น

 • เครดิต โดยได้มาจากการทำงานที่รับมาโดยเสร็จสิ้น / มาสามารถดูประวัติการเงินได้

 • เบิกเงิน

 • รับดูแลแฟนเพจ : ช่องทางการได้เงินจากหมวดหมู่ต่างๆ

 • เพิ่มธนาคาร

 • เบิกเงิน

ต้องทำการ ยืนยันตัวตน ในหน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ให้เรียบร้อยก่อน ฟังก์ชั่น [เพิ่มธนาคาร / เบิกเงิน] ถึงจะแสดง

ภาพตัวอย่าง แสดงประวัติการเงิน

เพิ่มธนาคาร

เมื่อเรากดปุ่ม เพิ่มธนาคาร ระบบก็จะแสดงแบบฟอร์มให้เรากรอก

 • เลขบัญชี จำเป็นต้องกรอก*

 • ชื่อบัญชี จำเป็นต้องกรอก*

 • ธนาคาร จำเป็นต้องกรอก*

 • ยกเลิก (ปิดฟอร์ม)

 • ยันยัน ข้อมูลก็จะถูกบันทึกลงตาราง

บันทึกข้อมูลลงตาราง

 • วันที่สร้าง : วันที่มีการเพิ่มธนาคาร

 • เลขบัญชี

 • ชื่อบัญชี

 • ธนาคาร : ที่ได้ทำการเพิ่ม

 • Recipient ID

 • จรวจสอบจากผู้ดูแล

 • ตรวจสอบบัญชี

 • เปิดการใช้งาน

 • ลบบัญชี

 • จัดการ

สถานะจะเปลี่ยนเมื่อมีการอนุมัติผ่านตามเงื่อนไข

เมื่อธนาคารมีการ "อนุมัติจาก" Admin สถานะจะถูกเปลี่ยนไปดังรูป (ตามขั้นตอน)

เมื่อธนาคาร "ไม่ถูกอนุมัติ" สถานะก็จะเปลี่ยน พร้อมแสดงเหตุผล ดังรูปด้านล่าง

เบิกเงิน

เมื่อเรากดปุ่ม เบิกเงิน ระบบก็จะแสดงแบบฟอร์มให้เรากรอกข้อมูล

 • จำนวนเงิน พร้อมบอกเงินที่สามารถเบิกได้

 • ธนาคาร : มาจากการเพิ่มธนาคาร

 • บัญชีธนาคารที่แสดงจะต้องได้รับการอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว

 • เบิกขั้นต่ำ 5,000 บาท

เมื่อเรากด ยืนยัน การเบิก จะแสดง Dialog ค่าบริการ

กด ok ข้อมูลจะถูกเพิ่มลงตาราง เพื่อรอการ อนุมัติ จากฝั่ง Admin

โดยรายละเอียดมี ดังนี้

 • วันที่สร้าง วันที่ทำการเบิก

 • เลขที่บัญชี ที่เบิก

 • ชื่อธนาคาร ที่เบิก

 • สาขา ของธนาคาร : ที่เบิก

 • จำนวนเงิน : ที่ต้องการเบิก

 • Transfer ID

 • สถานะ

 • ดำเนินการ

 • จ่ายเงินแล้ว

 • จัดการ

กรณีที่ ไม่ถูกอนุมัติ การเบิกเงิน

ดูเหตุผลที่ไม่อนุมัติได้ โดยการกดปุ่มแว่นขยาย

ตัวอย่าง เหตุผลที่ไม่อนุมัติ

สถานะจะถูกเปลี่ยนเป็น ถูกอนุมัติ การเบิกเงิน

เราสามารถดูสลิปการโอนเงินได้ กดที่รูปแว่นขยาย

เงินก็จะถูกตัดออกจากระบบ ตามจำนวนที่ทำการเบิก

ตัวอย่าง รายละเอียดการโอนเงิน

Last updated