ขั้นตอนที่ 3 ทำรูป

ระบบก็จะทำการโชว์ Dialog รายละเอียดโพสต์

โดยรายละเอียดมีดังนี้

 • ตำแหน่งการจัดวาง โลโก้

 • เพิ่มรูป ที่เราทำ

 • สถานะ

 • อัตตราส่วนภาพ : อัตตราส่วนของภาพจะขึ้นอยู่ตอนที่ Advertise เพิ่มโพสต์

 • รายละเอียดรูปภาพ : ดูข้อมูลที่ Advertise บรีฟมาได้

 • Description : ข้อความที่เจ้าของโพส์ต้องการบรีฟ ว่าอยากได้ประมาณไหน

ดาวโหลดรูปทั้งหมด

ในกรณีที่ผู้จ้างต้องการให้รูปที่เพิ่มเข้ามามีอยู่ในโพสต์ด้วย เราก็สามารถโหลดแล้วเอาไปเพิ่มลงได้

เพิ่มรูป

เมื่อเรากด ปุ่มเพิ่มรูป ระบบก็จะแสดง Dialog อัพโหลดรูป

โดยรายละเอียดมี ดังนี้

 • ตรวจสอบตัวอักษรในรูป

 • เพิ่มรูป : ต้องเพิ่มตามอัตราส่วนที่ถูกกำหนดไว้ตอนเพิ่มโพสต์เท่านั้น

 • แสดงรายละเอียดข้อมูล บรีฟงาน

เมื่อเราได้ทำรูปตามที่ต้องการแล้ว ให้คลิกเพื่อบอกว่าทำตามตรงงานที่บรีฟแล้ว

 • ปิด (Dialog)

 • ยืนยัน เมื่อกดรูปภาพจะถูกบันทึกเพื่อรอการอนุมัติจาก Advertise

เรากด ยืนยัน สถานะจะถูกเปลี่ยน

สถานะจาก ทำรูป เป็น รูปรอการอนุมัติ

รูปจะถูกคำนวนเป็นรูปละ 170 บาทต่อ 1 รูป กรณีที่เป็นงานเร่งก็จะคูณกับ % งานที่จ้าง

รูป ไม่ถูกอนุมัติ สถานะจะถูกเปลี่ยน

จาก รูปรอการอนุมัติ เป็น รูปไม่ถูกอนุมัติ

เมื่อเรากดปุ่ม ทำรูป อีกครั้ง

ก็จะแสดงรายละเอียด ดังนี้

 • เพิ่มรูป

 • สถานะ

 • อัตตราส่วนภาพ : อัตตราส่วนของภาพจะขึ้นอยู่ตอนที่ Advertise เพิ่มโพสต์

 • รูปเก่าที่ไม่ถูกอนุมัติ สามารถดูรูปเก่าได้

 • รายละเอียดรูปภาพ : ดูข้อมูลที่ Advertise บรีฟมาได้

 • Description : ข้อความที่เจ้าของโพส์ต้องการบรีฟ ว่าอยากได้ประมาณไหน

 • ตีกลับได้อีก : ถ้ารูปภาพที่นักออกแบบ ทำไปยังไม่ถูกใจทางเพจก็สามารถ ตีกลับ เพื่อให้นักออกแบบแก้ไขได้ สามารถตีกลับเพื่อแก้ไขได้ 3 ครั้ง

เพิ่มรูปที่แก้ไขแล้ว

 • เหตุผลที่ไม่อนุมัติรูปภาพ

 • จุดสังเกตุ เพื่อดูรายละเอียดที่ทางเพจกำหนดให้เราแก้ไข

จุดสังเกตุ

เมื่อเรากดเปิดขึ้นมาก็จะแสดง รูปภาพพร้อมจุดสังเกตุที่เราควรจะแก้

เมื่อเราใส่รูปที่ทำการแก้ไขเรียบร้อย กรอบรูปจะเป็นสีเขียว คลิกเพื่อบอกว่าทำงานที่บรีฟแล้ว

เมื่อกด ยืนยัน สถานะจะถูกเปลี่ยน

 • สถานะจาก รูปไม่ถูกอนุมัติ เป็น รูปรอการอนุมัติ

รูปถูกอนุมัติ

 • ข้อมูล Content partner จะถูกคืนจาก (1/5) เป็น (0/5)

 • ข้อมูลในตารางก็จะหายไป

กราฟิกก็จะได้เงินตามเงื่อนไขการทำงาน

ในกรณีที่ จำนวนรูป เป็น (1/จำนวนที่ต้องการ) คือทางฝั่ง Advertise ได้มีการซื้อรูปเพิ่ม

ถ้า Advertise ได้มีการซื้อรูปเพิ่ม โพสต์จะถูกตีกลับมาให้ Graphic โดยไม่ต้องกดจองโพสต์

และบวกเวลาการทำงาน ไป 72 ชม.

ถ้ากดปุ่ม "ทำรูป"

ก็จะแสดงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโพสต์ พร้อมรูปที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำรูปเช่นเดิม

Last updated