1.รายละเอียด

รายละเอียด : การดูข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ทำการโพสต์ไป

ภาพตัวอย่างการแสดงข้อมูลการโพสต์

  • บอกสถานะในแต่ละขั้นตอน พร้อมแสดงรายละเอียด

  • เราสามารถแก้ไขได้ในส่วนของ แคปชั่น เมื่อเราแก้ไขแคปชั่น จะมีผลกระทบต่อโพสต์บน facebook ตามเนื้อหาที่เรามีการแก้ไข

  • สามารถบันทึก - ลบ Content patrner ได้จากส่วนที่แสดงดังรูป

จะแสดงให้บันทึกก็ต่อเมื่อ Content patrner เป็นคนรับงาน

สามารถทำการ รีโพสต์ ได้อีกครั้ง คือการนำคอนเทนต์เก่าที่ลงไว้ เอามาลงใหม่ - ลิ้งค์เชื่อมกับโพสต์ เราสามารถกดลิ้งค์เพื่อดูว่าเป็นโพสต์ไหนได้ในหน้า Facebook

เมื่อเรากดปุ่ม รีโพสต์ ก็จะแสดง Dialog การยืนยัน

จะมีค่าใช้จ่ายต่อการรีโพสต์ 100 บาท/ครั้ง (จะเป็นการรีโพสต์ เพื่อแก้ไขข้อมูลที่เคยถูกโพสต์ไป)

เมื่อกด ยืนยัน การรีโพสต์ ก็จะกลับเข้าไปสู่ขั้นตอน ที่ 4 เพิ่มปุ่มในโพสต์

แสดงรายละเอียดดังนี้

  • แก้ไขปุ่มโพสต์

  • กดโพสต์

ในกรณีที่ต้องการ (ซื้อรูป ก็จะถูกตีกลับไปในขั้นตอนของการจองทำรูป)แต่ (เพิ่มรูปเองก็จะกดโพสต์ต่อได้เลย)

เมื่อเรากดโพสต์ก็จะมี SMS ทางระบบส่งแจ้งเตือนผ่านเบอร์โทรศัพท์

เมื่อเรา กดโพสต์คอนเทนต์ ที่เราได้ทำการรีโพสต์มา ระบบจะแสดงข้อมูลการีโพสต์

เมื่อมีการรีโพสต์ เราจะไม่สามารถเข้าไปจัดการกับคอมเม้นต์ในโพสต์เก่าได้

Last updated