ขั้นตอนที่ 4 เพิ่มปุ่มในโพสต์

สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายขั้นสูงได้ [เปิด-ปิด]

เพิ่มปุ่มในโพสต์ จะแสดงเงื่อนไขตามรูปแบบของการซื้อโพสต์

เมื่อเรากดปุ่ม โพสต์ ก็จะแสดง Dialog วันที่ต้องการโพสต์

เมื่อเรากดคลิกที่ กล่องสีเทา แสดง ปฏิทินเพื่อกำหนด วันเวลา การโพสต์

เลือกวันและเวลาการโพสต์

เราสามารถตั้งวัน ล่วงหน้า ในการโพสต์ได้ ระบบจะทำการโพสต์เลย แต่จะเผยแพร่ ตามวันเวลาที่เรากำหนด

เมื่อเราเลือกวันที่ต้องการโพสต์ได้แล้ว ให้กดปุ่ม ok

เมื่อระบบได้โพสต์เสร็จสิ้น จะแสดง ลิ้งค์ที่ได้มีการโพสต์ไปหน้า เพจใน Facebook โดยเราสามารถกดลิ้งค์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดโพสต์ได้

Last updated