ขั้นตอนที่ 1 บรีฟโพสต์

เมื่อทาง Writer(นักเขียน) รับงานที่เราจ้างเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือนในเบอร์โทรศัพท์ที่มีการลงทะเบียนไว้ และ สถานะในช่องทั้งหมดจะถูกเปลี่ยน

จาก รอนักเขียนบรีฟโพสต์ เป็น กำลังเขียนบรีฟโพสต์

เมื่อทาง Writer(นักเขียน) ได้เขียนบรีฟโพสต์เสร็จเรียบร้อย จะมี SMS ของระบบส่งแจ้งเตือน พร้อมรายละเอียดข้อมูล และ สถานะในช่องทั้งหมดจะถูกเปลี่ยน

จาก กำลังเขียนบรีฟโพสต์ เป็น เขียนบรีฟโพสต์เสร็จรอการอนุมัติ

เราสามารถเข้าไปดูข้อมูลที่นักเขียนได้บรีฟโพสต์มาและกดเข้าไปเพื่อ อนุมัติได้โดยกดปุ่ม รายละเอียด

ระบบก็จะทำการโชว์ Dialog รายละเอียดโพสต์ ที่นักเขียน ได้บรีฟโพสต์มา

โดยรายละเอียดในส่วน บรีฟโพสต์มีดังนี้

  • ระบบก็จะแสดงสถานะ : รอนุมัติ

  • แสดงรายละเอียดบรีฟโพสต์ที่ นักเขียน ได้เขียนมา

  • แก้ไข : ในกรณีที่หัวเรื่องถูกใจแล้วแต่ต้องการแก้ไขแค่บางคำ เราก็สามารถทำได้เองโดยการกดปุ่มแก้ไขแล้วพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการได้เลย

  • ไม่อนุมัติ : ถ้าหัวเรื่องที่นักเขียน เขียนมายังไม่ถูกใจเราก็สามารถ ตีกลับ เพื่อให้นักเขียนแก้ไขได้ สามารถตีกลับเพื่อแก้ไขได้ 3 ครั้ง (เมื่อครบ 3 ครั้งระบบจะขึ้นแค่ปุ่มอนุมัติให้เองอัตโนมัติ)

  • อนุมัติ : เมื่อเราอนุมัติก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเขียน แคปชั่น

ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้กดอนุมัติภายใน 3 วันระบบจะทำการ AutoApprove บรีฟโพสต์เองโดยอัตโนมัติ

เมื่อกดปุ่ม ไม่อนุมัติ ระบบก็จะแสดง Dialog เหตุผลที่ไม่อนุมัติ เพื่อแจ้งให้นักเขียน ทราบ

เมื่อเรากดปุ่ม อนุมัติ ระบบก็จะแสดง Dialog ยืนยืนการอนุมัติ (เมื่อทำแล้วยืนยันแล้วจะไม่สามารถเรียกข้อมูลคืนได้)

เมื่อเรากดปุ่ม อนุมัติ เรียบร้อย ตารางการจัดการโพสต์ หัวข้อบรีฟโพสต์สัญลักษณ์จะถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายถูก และ สถานะ จะแสดงเป็น กำลังเขียนแคปชั่น

Last updated