ตารางจัดการโพสต์

เราต้องการที่จะบรีฟงานที่เราได้จ้างไป ให้กดรายละเอียด ซึ่งจะแสดงข้อมูลการจ้างโพสต์

- แก้ไข เราจะสามารถ ใส่ข้อมูลหรือรูปภาพต้นฉบับ บรีฟงานสั้นๆเพื่อให้ทีมงานเข้าใจ

- Visual Text ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับทำรูป

- Description ใส่รายละเอียดข้อความเกี่ยวกับรูป / เพิ่มคำอธิบายรูป

กด แก้ไข จะแสดงข้อมูลดังภาพต่อไปนี้

  • เราจะสามารถใส่ รูปภาพ / ข้อความ บรีฟงานสั้นๆ เพื่อให้ทีมงานเข้าใจ โดยรูปภาพจะถูกดึงมาจากคลังรูป

  • ยกเลิก

  • ยันยืน

เมื่อกด ยืนยัน แล้วในตารางจัดการโพสต์ ข้อมูลและรูปต้นฉบับ จะเปลี่ยนเครื่อง หมายถูกสีเขียว

กด Visual Text จะแสดงข้อมูลดังภาพต่อไปนี้

ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับทำรูป (บรีฟรูปเพื่อให้กราฟิกทำตามที่บรีฟ)

  • ใส่ข้อมูลในช่องที่กำหนดให้

  • สามารถ [เพิ่ม/ลบ] ได้

  • ยืนยัน จะแสดงข้อมูล วันที่ , เวลา , รายละเอียดที่ต้องการรูป

กด Description จะแสดงข้อมูลดังภาพต่อไปนี้

อธิบายถึงลักษณะของรูปที่เราต้องการ

Last updated