ขั้นตอนที่ 2 เขียนแคปชั่น

เมื่อทาง Writer(นักเขียน) ได้เขียนแคปชั่นเสร็จเรียบร้อย จะมี SMS ของระบบส่งแจ้งเตือน พร้อมรายละเอียดข้อมูล และ สถานะในช่องทั้งหมดในตารางจะถูกเปลี่ยน

จาก กำลังเขียนแคชั่น เป็น เขียนแคปชั่นเสร็จรอการอนุมัติ

ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้กดอนุมัติภายใน 3 วันระบบจะทำการ AutoApprove แคปชั่นเองโดยอัตโนมัติ

สามารถเข้าไปดูข้อมูลที่นักเขียนได้เขียนแคปชั่นมาและกดเข้าไปเพื่อ อนุมัติ ได้โดยกดปุ่ม รายละเอียด

  • ระบบก็จะแสดงสถานะ

  • แสดงรายละเอียดแคปชั่นที่จากฝั่ง นักเขียน ได้เขียนมา

  • แก้ไข : ในกรณีที่แคชั่นถูกใจแล้วแต่ต้องการแก้ไขแค่บางคำ เราก็สามารถทำได้เองโดยการกดปุ่มแก้ไขแล้วพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการได้เลย

  • ไม่อนุมัติ : ถ้าแคปชั่นที่นักเขียน เขียนมายังไม่ถูกใจเราก็สามารถ ตีกลับ เพื่อให้นักเขียนแก้ไขได้ สามารถตีกลับเพื่อแก้ไขได้ 3 ครั้ง (เมื่อครบ 3 ครั้งระบบจะขึ้นแค่ปุ่มอนุมัติให้เองอัตโนมัติ)

  • อนุมัติ : เมื่อเราอนุมัติก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการ เพิ่มรูป

เมื่อกดปุ่ม ไม่อนุมัติ ระบบก็จะแสดง Dialog เหตุผลที่ไม่อนุมัติ เพื่อแจ้งให้นักเขียน ทราบ

เมื่อเรากดปุ่ม อนุมัติ ระบบก็จะแสดง Dialog ยืนยืนการอนุมัติ (เมื่อทำแล้วยืนยันแล้วจะไม่สามารถเรียกข้อมูลคืนได้)

เมื่อเรากดปุ่ม อนุมัติ เรียบร้อย ตารางการจัดการโพสต์ หัวข้อแคปชั่นสัญลักษณ์จะถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายถูก และ สถานะ จะแสดงเป็น รอกราฟฟิก

ในกรณีผู้รับงานเป็น Content partner สถานะจะถูกเปลี่ยนเป็น กำลังทำรูป

ในกรณีที่คนรับงาน เป็น writer(นักเขียน)อย่างเดียว เมื่อจบ[บรีฟหัวเรื่อง/แคปชั่น] งานจะถูกส่งต่อให้กับ Graphic (นักออกแบบ) จ้างงานต่อ

Last updated