เมนูการตั้งค่า

โดยแถบด้านบนจะมีเนื้อหาของระบบ

  • แสดงจำนวนเงินที่มีอยู่ในระบบ

  • สามารถเปลี่ยนภาษาได้โดยจะมีผลกับทุกหน้า

  • จำนวนที่สามารถรับงานได้ (จะถูกกำหนดทางฝั่ง Admin)

ฟังก์ชั่น 3 ขีดบนขวาจะมีองค์ประกอบ ดังนี้

แก้ไข Profile จะมีรายละเอียดดังนี้

การยืนยันตัวตน : ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

Last updated