Influencer ทำ Ads

ก่อนที่จะรับทำ Ads ควรตั้งค่าแพคเกจการทำ Ads ก่อนให้เรียบร้อย

จะแสดงหน้าต่างการตั้งค่าขึ้นมา

เมื่อต้องการเพิ่มแพคเกจสามารถทำได้โดยการกดปุ่ม เพิ่มแพคเกจ

ระบบก็จะแสดง ฟอร์มขึ้นมาเพื่อให้กรอกข้อมูล

รายละเอียดมีดังนี้

 • ระยะเวลา : รับทำ Ads

 • ราคา : ที่รับทำ Ads

 • งบประมาณต่อวัน : ในการทำ ads [ระบบจะทำการคำนวนให้อัตโนมัติ]

 • ยืนยัน : การเพิ่มแพคเกจ

 • ยกเลิก : การเพิ่มแพคเกจ

กดยืนยันการเพิ่มจะแสดง Dialog การยืนยันการเพิ่มอีกครั้ง

 • Cancel ยกเลิก

 • Ok ตกลง

ตกลง การเพิ่มแพคเกจเรียบร้อย

ข้อมูลจะถูกเพิ่มลงตาราง

 • สถานะ : สามารถ [เปิด/ปิด] แพคเกจที่ต้องการขายได้อิสระ

 • ลบ : แพคเกจที่ไม่ต้องการ

ค่าธรรมเนียม

สามารถแก้ไขได้ตามต้องการ โดยการกดปุ่มแก้ไข

ตารางก็จะสามารถแก้ไข ค่าธรรมเนียมได้

ค่าทำเนียม จะไม่รวมในราคาแพคเกจ เนืองจากจะคำนวนตามราคาที่ Advertise เป็นคนเลือกแพคเกจ

เมื่อกดยืนยัน ค่าธรรมเนียนก็จะถูกบันทึก

เมื่อขั้นตอนการสร้างโพส์เสร็จเรียบร้อยจะแสดงปุ่ม เปิดซื้อโฆษณาเฟสบุ๊ค

ในกรณีที่คนซื้อโพสต์ต้องการทำ Ads กับเพจของ Influencer ที่ซื้อด้วย

เมื่อกดปุ่มจะแสดงหน้าต่างยืนยนการ เปิดซื้อโฆษณาเฟสบุ๊ค

เมื่อกดยืนยัน ปุ่มเปิดซื้อโฆษณาเฟสบุ๊ค จะหายไปและข้อมูลจะถูกเพิ่มลงตารางในหน้า Ads Partner หลังจากที่ Advertise ได้มีการเลือก แพคเกจของ Ads แล้ว

เมื่อฝั่ง Advertise ซื้อ เลือกแพคเกจ ตามที่ Influencer กำหนดไว้

ข้อมูลจะถูกเพิ่มลงตารางการทำโฆษณาเฟสบุ๊ค ในเมนูของ Ads Parther แทน

แสดงรายละเอียดดังนี้

 • ID/ วันที่สร้าง : วันที่ได้มีการซื้อ Ads

 • โพสต์ : ที่ต้องการจะโปรโมท สามารถกดเพื่อดูโพสต์ได้

 • ชื่อเพจ : ที่รับต้องการโปรโมทโพสต์

 • งบประมาณต่อวัน : จะแสดงเมื่อมีการเพิ่ม Adsets

 • วัน : จำนวนวันที่รับโปรโมทโพสต์

 • วันที่เริ่ม : จะแสดงเมื่อมีการเพิ่ม Adsets

 • วันที่สิ้นสุด : จะแสดงเมื่อมีการเพิ่ม Adsets

 • เครดิตที่ได้ : จำนวนเงินที่จะได้จากการทำ Ads

 • สถานะ : ของ Ads

ตัวเลขตรงรับงาน Ads Partner จะไม่ทำการเพิ่ม สาเหตุมาการ Ads ถูกทำกับเจ้าของเพจ ไม่ได้เป็นการจองงานเพิ่มเข้ามา ตัวเลขเลยจะไม่เพิ่ม แต่จะแสดงตรงเพจแทน

โปรโมทโพสต์

สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม โปรโมทโพสต์

จะแสดงหน้าต่าง โปรโมทโพสต์

รายละเอียดมีดังนี้

 • วัตถุประสงค์และค่าใช้จ่ายต่อวัน

 • แคมเปญ : งานโฆษณาที่เป็นชุด ซึ่งจะถูกเรียกว่าเป็นงานประเภท Campaign

 • กลุ่มเป้าหมาย - สร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่

 • เลือกทั้งหมด (0/20) : สามารถเลือก Adsets ได้สูงสุดไม่เกิน 20/ครั้ง (ถูกตั้งค่าจากหน้า Admin)

 • งบประมาณต่อวัน : จะดึงขั้นต่ำในการจ่ายคือ 1 ดอลล่า = คำนวนตามขั้นต่ำของแต่ละประเทศ

 • วันที่โพสต์

 • วิธีการชำระเงิน : ตามที่เราได้เพิ่มเอาไว้

 • เพิ่ม Adsets

 • จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่อาจเข้าถึงได้ ขึ้นต่อกลุ่มเป้าหมาย

 • ระบบจะทำการ refund Ads Influencer ถ้าไม่มีการเพิ่ม Adsets ใน 7 วัน และคืนเงินค่าแพคเกจให้ Advertise

สร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่

ระบบก็จะแสดง Dialog การตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายใหม่

รายละเอียดมีดังนี้

 • ข้อมูลทั่วไป - ชื่อ : กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการตั้งเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน - เพศ : ที่เราต้องการจะเจาะกลุ่มเป้าหมาย - ภาษา - อายุ : กำหนดช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมาย - ทำเลที่ตั้ง - กำลังอยู่อาศัยใน

 • กลุ่มเป้าหมายจะแสดงตามแพ็ตเกจที่มีการซื้อ

  1.กลุ่มเป้าหมาย - Demographics (ประชากร) - Interests (ความสนใจ) - Behaviors (พฤติกรรม)

2.กลุ่มเป้าหมายขั้นสูง - คละจำนวนแบบสุ่ม - คละจำนวนเรียงตามจำนวนประชากร

1 แถวเพิ่มได้ไม่เกิน 3 อัน

เมื่อเรากดปุ่ม + ในแต่ละช่อง ก็จะแสดงเป้าหมายขั้นสูงขึ้นมา

3.กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง โดยจะมี Default (ค่าเริ่มต้นให้ 6 อัน) - ทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเพจของคุณ - ทุกคนที่เข้าชมเพจของคุณ - ทุกคนที่มีส่วนร่วมกับโพสต์หรือโฆษณาของคุณ - ทุกคนที่คลิกปุ่มโฆษณากระตุ้นให้ดำเนินการของคุณ - ทุกคนที่ส่งข้อความถึงเพจของคุณ - ทุกคนที่บันทึกเพจหรือโพสต์ของคุณ

สามารถเลือกได้ 1 อันเท่านั้น

แต่ จำนวนของกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน เลือกได้ตามต้องการ

ระบบจะแสดง Adset และจำนวนประชากรที่เราได้เลือกกลุ่มเป้าหมาย

เราสามารถกำหนดวัน (ข้อมูลย้อนหลัง) และ จำนวนของกลุ่มเป้าหมายแบบสุ่มในหัวข้อที่เลือก คิดเป็น %

4.กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองในบัญชี

 • รายละเอียดมีดังนี้

  • ชื่อ : บอกรายละเอียดเป็น % , ชื่อเพจ , วันและเวลา

  • ประเภท : ของกลุ่มเป้าหมาย

  • จำนวนประชากร : ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

  • สถานะ

  • วันที่สร้าง

ระบบจะทำการแสดง Adsets ประชากรของกลุ่มเป้าหมายตามที่เลือก

เมื่อเรากดยืนยัน กลุ่มเป้าหมายก็จะถูกเพิ่มลงตารางพร้อมข้อมูลที่เราเพิ่ม

รายละเอียดมีดังนี้

 • วันที่มีการเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย

 • ทำซ้ำ

 • แก้ไข : แก้ไขกลุ่มเป้ายหมาย

 • ลบ : กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ต้องการ

 • รายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย

Adset สามารถเลือกได้แค่ตามจำนวนงบประมาณที่มีในการตั้งค่าแพคเกจ

สร้างกลุ่มเป้าหมายแบบค้นหาได้เลย

 • เมื่อเราค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้แล้ว Adsago จะแสดง Dialog และช่วงอายุพร้อมรายละเอียดของ Adset ที่มีเพื่อให้ผู้ใช้งานเลือก

จำนวนประชากรที่ต่ำกว่า 3,000 จะไม่สามารถเพิ่ม Adset ได้

กดยืนยัน

 • กลุ่มเป้าหมายที่ได้ที่การเพิ่มก็จะถูกแสดงเช่นเดียวกัน

สามารถทำได้แค่ลบเท่านั้น

 • Auto Adsets : คือการปรับ Auto ตามค่า configuration

 • Cutloss by Ads Ops : คือการปรับ Auto ตามค่า configuration

 • แต่ถ้าเคยสร้าง adset แล้วจะมีคำว่า reset แสดงขึ้นมา

 • เปิดเมื่อต้องการใช้งาน Auto Adsets , Cutloss by Ads Ops

เมื่อเรากดยืนยัน ตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแล้ว

สถานะในตารางจะถูกเพิ่มเข้ามา

รายละเอียดมีดังนี้

 • งบประมาณต่อวัน

 • วัตถุประสงค์

 • วันที่เริ่ม โปรโมทโพสต์

 • วันที่สิ้นสุด การโปรโมทโพสต์

 • สถานะ จะถูกเปลี่ยนจาก รอนักทำโฆษณา เป็น สร้างโฆษณาสำเร็จ

ตั้งค่าตารางแคมเปญ ได้โดยกดปุ่ม โปรโมทโพสต์

แสดงหน้าต่าง ตารางแคมเปญ

มีรายละเอียดดังนี้

 • ชื่อเพจ (สถานะที่จ้าง)

 • สถานะ [สามารถ เปิด-ปิด ได้] - ชื่อแคมเปญ - วัตถุประสงค์ - งบประมาณต่อวัน : จำถูกกำหนดมาจากแพคเกจ - สถานะ : บอกถึงการทำงาน - วันที่เริ่ม : แสดงเมื่อมีการเพิ่ม Adsets - วันสิ้นสุด : แสดงเมื่อมีการเพิ่ม Adsets

 • ตาราง Adsets - สถานะ : ตัวเลขจะแสดงถึงจำนวน Adsets ที่สามารถเปิดได้ (ขึ้นอยู่ตามจำนวนงบประมาณต่อวันของแพคเกจที่ Advertise ซื้อ - No : จำนวน Adsets ที่มีการเพิ่ม - ชื่อ : บอกรายละเอียดของ platform , position , device - ผลลัพธ์ : ข้อมูลจะอ้างอิงและถูกดึงมาจาก Facebook - การเข้าถึง : ข้อมูลจะอ้างอิงและถูกดึงมาจาก Facebook - อิมเพรสชัน : ข้อมูลจะอ้างอิงและถูกดึงมาจาก Facebook - จำนวนเงิน : ข้อมูลจะอ้างอิงและถูกดึงมาจาก Facebook - จัดการ : สามารถดูข้อมูลเชิงลึก , และรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย

 • Adset ไหนที่ได้มีการเพิ่มแล้วระบบจะทำการคาดแดงเพื่อบอก User ว่า Adset นี้มีการเพิ่มไปแล้ว (จะไม่สามารถเพิ่ม adset ซ้ำได้)

 • icon android จะเป็นสีเขียวเมื่อมีการใช้งาน Auto Ai

 • ข้อมูลย้อนหลัง (วัน) : ข้อมูลที่จะทำการแสดงจะถูกกำหนดตามวันที่เราได้กำหนดขึ้นมา

 • Auto AI : เมื่อสถานะถูกเปิดเราสามารถเลือกได้ว่า ต้องการจะเปิด Adset อันดับที่ดีที่สุดกี่อันดับ

ไม่สามารถเปิดเกิดจำนวนงบประมาณต่อวันที่ได้มีการกำหนดได้

 • เมื่อ Spend ถึงค่าที่ระบบกำหนดจะแสดงสีและอันดับเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่า adset ไหนมีการตอบสนองต่อการโปรโมทโพสต์ที่สุด

 • เมื่อระบบมีการรัน Auto AI ที่ถูกกำหนด adset ที่ไม่ได้อยู่ในช่วงอันดับที่ผู้ใช้ เลือกจะถูกปิดและจะเปิดอันดับที่ได้มีการกำหนด (แต่ถ้าอันดับที่ได้มีการเปิด เข้าเงื่อนไข้ ฟิวด์ของ Cus Loss Adset นั้นก็จะทำการถูกปิด)

Auto Adsets

: เมื่อสถานะถูกเปิดแล้ว Adset ได้ถูกสร้าง ระบบจะทำการปิด Adset เดิมที่เปิดและจะเปิด Adset ที่ Auto Adsets ได้มีการสร้างขึ้นมาแทน โดยจะถูกสร้างตามงบประมาณต่อวันของโพสต์ที่มีการโปรโมท

ขั้นต่ำในการใช้งาน Auto Adsets คือ 5 วัน

ฟังก์ชั่นสำหรับค้นหาข้อมูลในฟิวด์ Auto Ai ในช่วงระหว่างวันที่กำหนดระบบจะแสดงค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาที่ได้มีการกำหนด

ฟิวด์ ระบบ Cus Loss Adset : เมื่อสถานะมีการเปิดและผู้ใช้ ได้กำหนดช่วงค่าเฉลี่ยของ Cus Loss เช่น

มากกว่า 0 ต่ำกว่า 100 หมายความว่า Adset Metric (Clicks) อันไหนที่มีค่ามากกว่าช่วงที่กำหนดก็จะถูกปิด Adset แต่ถ้ายังอยู่ในช่วงค่าที่กำหนด adset ก็ยังทำงานเช่นเหมือน

จะเป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้ใช้กำหนด adset ที่ต้องการปิดเมื่อถึงค่ากำหนดที่ต้องการโดยระบบจะปิด adset ให้โดยไม่ต้องเข้ามากดเอง

ในแต่ละวันถ้ามีการทำงานในส่วนไหนระบบก็จะกลายเป็นเครื่องหมายถูก พร้อมกับจำนวนดาวที่ทางฝั่ง Advertise เป็นคนให้คะแนนในแต่ละวัน

ตารางการให้คะแนน รายละเอียดมีดังนี้

 • เริ่มโปรโมทโพสต์วันที่ : จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการเพิ่ม Adsets

 • เปิดดู : เมื่อได้เปิดเข้ามาดู โฆษณานี้

 • แก้ไขกลุ่มเป้าหมาย : มาจากการแก้ไข ตาราง Adsets [เปิด/ปิด]

 • สร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ : มีการสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่รึเปล่า

 • คะแนน : จะมาจากการที่ Advertise เป็นคนประเมิน

Influencer จะได้รับเงินเมื่อ ทำครบจำนวนแพคเกจวันที่ Advertise ซื้อ

เมื่อทำครบตามจำนวนแพคเกจแล้ว

 • สถานะจะถูกเปลี่ยนจาก สร้างโฆษณาสำเร็จ เป็น เสร็จสิ้นการทำโฆษณาทั้งหมด

ในขั้นตอนนี้ Influencer ถึงจะได้รับเงิน

ในกรณีที่ Advertise ต้องการจะต่ออายุโฆษณา จะสามารถทำได้เมื่อ เสร็จสิ้นการทำโฆษณาทั้งหมด

 • โดยตารางจำนวนวันจะมีการเพิ่มต่อขึ้นมา

Advertise จะสามารถต่ออายุโฆษณาได้ขั้นต่ำ 2 วันหลังจากที่เสร็จโฆษณา

Last updated