ตารางการทำโฆษณาเฟสบุ๊ค

นักยิง Ads จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการยิง Ads และจะต้องทราบถึงความต้องการและความสนใจของลูกค้าในแต่ละประเภทสินค้า

เมื่อเรากดกลับมาที่ปุ่ม Ads Partner หลังจากที่ทำการ จัดการธนาคาร และ ตั้งค่าโปรไฟล์ เรียบร้อยแล้ว

โดยละเอียดในหน้ามี ดังนี้

ตารางจัดการโพสต์

 • ID / วันที่สร้าง : วันที่มีการซื้อ Ads

 • โพสต์ : เราสามารถกด ID โพสต์เพื่อดูโพสต์จริงบนหน้าเฟสบุ๊คได้

 • ชื่อเพจ : ที่มีการจ้างงาน

 • งบประมาณต่อวัน : ถูกตั้งค่าในหน้า ซื้อโฆษณาฝั่ง Advertise

 • วัน : จำนวนวันที่ต้องทำ

 • วัตถุประสงค์

 • วันที่เริ่ม : จะขึ้นก็ต่อเมื่อ Ads Partner มีการเพิ่ม Adsets

 • วันสิ้นสุด : จะขึ้นก็ต่อเมื่อ Ads Partner มีการเพิ่ม Adsets

 • วันที่สร้าง : วันที่มีการซื้อโฆษณาเฟสบุ๊ค

 • ประเภทของแต่ละสถานะ

 • จองโพสต์ (รับได้สูงสุดตามจำนวนที่ Admin กำหนดไว้)

เมื่อเราต้องการที่จะรับงาน สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม จองโพสต์

งานที่สามารถจองโพสต์โดยจะมาจากการ ซื้อโฆษณาเฟสบุ๊ค แบบจ้างทำ

ยืนยันการ จองโพสต์

เมื่อกด OK

 • Ads Partner ก็จะขึ้นเลขแสดง เช่น (1/5 จะแสดงตามจำนวนงานที่รับ)

 • ไอคอนจะถูกเปลี่ยนจาก ปุ่ม จองโพสต์ เป็น กำลังทำโฆษณา

โปรโมทโพสต์ : เมื่อเรากดก็จะแสดง Dialog ตารางแคมเปญ

โดยรายละเอียดมีดังนี้

 • รายละเอียดของแคมเปญ (สามารถดูได้อย่างเดียว)

 • ตาราง Adsets (+สร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่)

 • Auto Ai : จะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างทำ ads เป็นคนเปิด

 • Full View : ตารางแสดฃ adset ทั้งหมด

 • ตารางการให้คะแนน

 • ข้อมูลเชิงลึก : จะบอกรายละเอียดต่าง ๆ

 • แก้ไขตาราง : การแสดงข้อมูลจะสามารถติ๊กเลือกได้จากในหน้านี้

ข้อมูล วันที่เริ่ม - สิ้นสุด ในตารางแคมเปญจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อมีการเพิ่ม Adset

เพิ่ม Adsets

โดยระบบจะกำหนดค่า Default (ค่าเริ่มต้น) 2 แบบ

 • ผู้คนที่กดถูกใจเพจของคุณในปัจจุบัน

 • ไม่รวมผู้ที่ถูกใจเพจของคุณ

จำนวนประชาชนเป้าหมายที่อาจเข้าถึงได้ ขึ้นต่อกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่ม

รูปแบบก็จะแสดง Dialog สร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่

รายละเอียดมีดังนี้

 • ข้อมูลทั่วไป - ชื่อ : กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการตั้งเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน - เพศ : ที่เราต้องการจะเจาะกลุ่มเป้าหมาย - ภาษา - อายุ : กำหนดช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมาย (เพิ่มช่วงอายุที่ต้องการได้) - ทำเลที่ตั้ง - กำลังอยู่อาศัยใน

กลุ่มเป้าหมายจะมีอยู่ 4 แบบ

1.กลุ่มเป้าหมาย - Demographics (ประชากร) - Interests (ความสนใจ) - Behaviors (พฤติกรรม)

2.กลุ่มเป้าหมายขั้นสูง - คละจำนวนแบบสุ่ม - คละจำนวนเรียงตามจำนวนประชากร

1 แถวเพิ่มได้ไม่เกิน 3 อัน

เมื่อเรากดปุ่ม + ในแต่ละช่อง ก็จะแสดงเป้าหมายขั้นสูงขึ้นมา

3.กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง โดยจะมี Default (ค่าเริ่มต้นให้ 7 อัน) - ทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเพจของคุณ - ทุกคนที่เข้าชมเพจของคุณ - ทุกคนที่มีส่วนร่วมกับโพสต์หรือโฆษณาของคุณ - ผู้คนที่กดถูกใจเพจของคุณในปัจจุบัน - ทุกคนที่คลิกปุ่มโฆษณากระตุ้นให้ดำเนินการของคุณ - ทุกคนที่ส่งข้อความถึงเพจของคุณ - ทุกคนที่บันทึกเพจหรือโพสต์ของคุณ

สามารถเลือกได้ 1 อันเท่านั้น

แต่ จำนวนของกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน เลือกได้ตามต้องการ

ระบบจะแสดง Adset และจำนวนประชากรที่เราได้เลือกกลุ่มเป้าหมาย

เราสามารถกำหนดวัน (ข้อมูลย้อนหลัง) และ จำนวนของกลุ่มเป้าหมายแบบสุ่มในหัวข้อที่เลือก คิดเป็น %

4.กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองในบัญชี

 • รายละเอียดมีดังนี้

  • ชื่อ : บอกรายละเอียดเป็น % , ชื่อเพจ , วันและเวลา

  • ประเภท : ของกลุ่มเป้าหมาย

  • จำนวนประชากร : ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

  • สถานะ

  • วันที่สร้าง

ระบบจะแสดง Adset และจำนวนประชากรที่เราได้เลือกกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อเรากดยืนยัน กลุ่มเป้าหมายก็จะถูกเพิ่มลงตารางพร้อมข้อมูลที่เราเพิ่ม

รายละเอียดมีดังนี้

 • วันที่มีการเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย

 • ทำซ้ำ

 • แก้ไข : แก้ไขกลุ่มเป้ายหมาย

 • ลบ : กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ต้องการ

 • รายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย

ช่วงอายุ สามารถติ๊กเพื่อให้แสดง Adset แค่ช่วงอายุนั้นได้

สร้างกลุ่มเป้าหมายแบบค้นหาได้เลย

 • เมื่อเราค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้แล้ว Adsago จะแสดง Dialog และช่วงอายุพร้อมรายละเอียดของ Adset ที่มีเพื่อให้ผู้ใช้งานเลือก

กดยืนยัน

 • กลุ่มเป้าหมายที่ได้ที่การเพิ่มก็จะถูกแสดงเช่นเดียวกัน

icon android และ ตัวเลข สีเขียว (จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการเพิ่ม Adset และเปิดใช้งาน Auto Ai)

 • Auto Adsets : คือการปรับ Auto ตามค่า configuration

 • Cutloss by Ads Ops : คือการปรับ Auto ตามค่า configuration

 • ถ้า advertise ไม่เปิด Auto ai 2 ช่องนี้ก็จะไม่แสดง

 • แต่ถ้าเคยสร้าง adset แล้วจะมีคำว่า reset แสดงขึ้นมา

เมื่อเรากดเพิ่ม Adsets ตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแล้ว

 • ชื่อเพจ (สถานะที่จ้าง)

 • สถานะ - ชื่อแคมเปญ - วัตถุประสงค์ - งบประมาณต่อวัน : ฝั่ง Advertise เป็นคนกำหนด - สถานะ : บอกถึงการทำงาน - วันที่เริ่ม : แสดงเมื่อมีการเพิ่ม Adsets - วันสิ้นสุด : แสดงเมื่อมีการเพิ่ม Adsets

 • ตาราง Adsets - สถานะ : ตัวเลขจะแสดงถึงจำนวน Adsets ที่สามารถเปิดได้ (ขึ้นอยู่ตามจำนวนงบประมาณต่อวัน ที่ Advertise กำหนดมา) - No : จำนวน Adsets ที่มีการเพิ่ม - ชื่อ : บอกรายละเอียดของ platform , position , device และประชากร - ผลลัพธ์ : ข้อมูลจะอ้างอิงและถูกดึงมาจาก Facebook - การเข้าถึง : ข้อมูลจะอ้างอิงและถูกดึงมาจาก Facebook - อิมเพรสชัน : ข้อมูลจะอ้างอิงและถูกดึงมาจาก Facebook - จำนวนเงิน : ข้อมูลจะอ้างอิงและถูกดึงมาจาก Facebook - จัดการ : สามารถดูข้อมูลเชิงลึก , และรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดการแสดงข้อมูลในตารางสามารถแก้ไขได้ใน ปุ่ม "แก้ไขตาราง"

Adset ไหนที่ได้มีการเพิ่มแล้วระบบจะทำการคาดแดงเพื่อบอก User ว่า Adset นี้มีการเพิ่มไปแล้ว (จะไม่สามารถเพิ่ม adset ซ้ำได้)

 • ข้อมูลย้อนหลัง (วัน) : ข้อมูลที่จะทำการแสดงจะถูกกำหนดตามวันที่เราได้กำหนดขึ้นมา

 • Auto Adsets * เมื่อเปิด Auto adset จะเสียเงินเป็นรายวันที่ใช้งานคิดจากจำนวนเงินในการทำโฆษณา 10 % : เมื่อสถานะถูกเปิดแล้ว Adset ได้ถูกสร้าง ระบบจะทำการปิด Adset เดิมที่เปิดและจะเปิด Adset ที่ Auto Adsets ได้มีการสร้างขึ้นมาแทน โดยจะถูกสร้างตามงบประมาณต่อวันของโพสต์ที่มีการโปรโมท

Auto Adsets ขั้นต่ำ 5 วัน

Cutloss by Ads Ops * เมื่อเปิด Ads Ops จะเสียเงินเป็นรายวันที่ใช้งานคิดจากจำนวนเงินในการทำโฆษณา 10 % ทำงานทุกๆ 4 ชั่วโมง

: เมื่อสถานะถูกเปิดเราสามารถเลือกได้ว่า ต้องการจะเปิด Adset อันดับที่ดีที่สุดกี่อันดับ

ไม่สามารถเปิดเกิดจำนวนงบประมาณต่อวันที่ได้มีการกำหนดได้

ฟิวด์ ระบบ Cus Loss Adset : เมื่อสถานะมีการเปิดและ User ได้กำหนดช่วงค่าเฉลี่ยของ Cus Loss เช่น

มากกว่า 0 ต่ำกว่า 100 หมายความว่า Adset Metric (Clicks) อันไหนที่มีค่ามากกว่าช่วงที่กำหนดก็จะถูกปิด Adset แต่ถ้ายังอยู่ในช่วงค่าที่กำหนด adset ก็ยังทำงานเช่นเหมือน

จะเป็นส่วนที่ช่วยให้ user กำหนด adset ที่ต้องการปิดเมื่อถึงค่ากำหนดที่ต้องการโดยระบบจะปิด adset ให้โดยไม่ต้องเข้ามากดเอง

ในแต่ละวันถ้ามีการทำงานในส่วนไหนระบบก็จะกลายเป็นเครื่องหมายถูก พร้อมกับจำนวนดาวที่ทางฝั่ง Advertise เป็นคนให้คะแนนในแต่ละวัน

ตารางการให้คะแนน รายละเอียดมีดังนี้

 • เริ่มโปรโมทโพสต์วันที่ : จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการเพิ่ม Adsets

 • เปิดดู : เมื่อนักทำแอดได้เปิดเข้ามาดู โฆษณานี้

 • แก้ไขกลุ่มเป้าหมาย : มาจากการแก้ไข ตาราง Adsets [เปิด/ปิด]

 • สร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ : มีการสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่รึเปล่า

 • คะแนน : จะมาจากการที่ Advertise เป็นคนประเมิน

Ads Partner ยังไม่ได้เงิน จะได้เงินก็ต่อเมื่อทำครบตามจำนวนวัน แล้วจะเอาคะแนนดาว ที่ได้จากการโหวตจาก Advertise มาคำนวนคิดเป็นเงินที่จะได้

ในกรณีที่ Advertise ต่ออายุการทำการของ Ads Partner

ระบบจากแสดงอีกตาราง โดยวันจะถูกจ้างต่อจาก ตารางแรก

การได้เงินของ Ads Partner จะได้เป็นตามจำนวนแพ็คเกจวันที่ได้ทำการจ้าง แต่ละตาราง

เมื่อครบ ตามแพคเกจ ฟังก์ชั่นด้านบนขวา Ads Partner จาก (1/5) ก็จะถูกคืนเป็น (0/5)

Last updated