ตารางการจัดการนักเขียน

เมื่อเรากดกลับมาที่ปุ่ม Content partner หลังจากที่ทำการ จัดการธนาคาร และ ตั้งค่าโปรไฟล์ เรียบร้อยแล้ว

โดยละเอียดในหน้ามี ดังนี้

ตารางจัดการโพสต์

 • ID/วันที่สร้าง

 • ชื่อเพจ : ที่มีการจ้างงาน

 • ข้อมูลและรูปต้นฉบับ

 • บรีฟโพสต์

 • แคปชั่น

 • จำนวนรูป

 • ชั่วโมงทำงาน : จะแสดงตามขั้นต่ำที่ถูกตั้งค่าโดย Admin

 • เครดิตที่ได้ : จำนวนเงินที่จะได้ต่อการรับงาน

 • ประเภทการเพิ่มโพสต์

 • ประเภท

 • หมวดหมู่ทั้งหมด

 • สถานะ

 • จองโพสต์ (รับได้สูงสุดตามจำนวนที่ Admin กำหนดไว้)

เงื่อนไขการจองงาน และ ได้เงิน ของนักเขียน

 • สามรถรับงานประเภท Custom ได้ (ขึ้นอยู่กับการจำกัดจำนวนชั่วโมงที่ทำงาน)

 • ถ้าไม่มี partner จะแสดงแค่ปุ่ม จบงาน

 • ถ้ามี partner จะรับงานประเภท template ได้ / ถ้าเป็น template จะไม่มีจบงาน

 • เมื่อ Advertise อนุมัติแคปชั่น ก็จะได้เงิน แต่ต้องเข้ามากด จบงาน/ส่งงานต่อ เพื่อคืนบุ๊ก

เมื่อเราต้องงานที่จะรับงานให้กดปุ่ม จองโพสต์

ระบบจะแสดง Dialog ยืนยัน การจองโพสต์

 • Cancel (ปิด Dialog)

 • OK ยืนยันการจ้างงาน

เมื่อเราจองโพสต์แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการจองโพสต์ได้

การเขียนบทความผ่าน Adsago จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด นับจากวันที่ได้ตกลงยอมรับงาน

เมื่อเรากด ตกลง สถานะจะถูกเปลี่ยน

 • Content partner ก็จะขึ้นเลขแสดง เช่น (1/5)

 • จาก รอนักเขียนบรีฟโพสต์ เป็น กำลังเขียนบรีฟโพสต์

 • สัญลักษณ์จาก กุญแจจะเปลี่ยนเป็น รูปปากกาแทน

เมื่อเราต้องการจะเขียน บรีฟโพสต์ ให้กดที่ปุ่ม เขียน

ระบบก็จะแสดง Dialog โพสต์ขึ้นมา จะเข้าสู่ ขั้นตอนที่ 1

Last updated