ขั้นตอนที่ 3 เพิ่มรูป

เมื่อทาง Graphic (นักออกแบบ) ได้รับงานเรียบร้อย จะมี SMS ของระบบส่งแจ้งเตือน พร้อมรายละเอียดข้อมูล และ สถานะในช่องทั้งหมดในตารางจะถูกเปลี่ยน

จาก รอกราฟฟิก เป็น กำลังทำรูป

เมื่อ Graphic (นักออกแบบ) ได้ทำรูปเสร็จเรียบร้อย จะมี SMS ของระบบส่งแจ้งเตือน พร้อมรายละเอียดข้อมูล และ สถานะในช่องทั้งหมดในตารางจะถูกเปลี่ยน

จาก กำลังทำรูป เป็น รูปรอการอนุมัติ

ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้กดอนุมัติภายใน 3 วันระบบจะทำการ AutoApprove รูปภาพเองโดยอัตโนมัติ

เราสามารถเข้าไปดูข้อมูลที่นักออกแบบได้เพิ่มรูปมาและกดเข้าไปเพื่อ อนุมัติได้โดยกดปุ่ม รายละเอียด

ระบบก็จะทำการโชว์ Dialog รายละเอียดโพสต์ ที่นักออกแบบ ได้เพิ่มรูปมา

รายละเอียดการในส่วนเพิ่มรูปมี ดังนี้

 • ระบบก็จะแสดงสถานะ

 • อัตตราส่วนของภาพ

 • Description : เพิ่มคำอธิบายรูป

 • ไม่อนุมัติ : ถ้ารูปที่นักออกแบบ เพิ่มมายังไม่ถูกใจเราก็สามารถ ตีกลับ เพื่อให้นักออกแบบแก้ไขได้ สามารถตีกลับเพื่อแก้ไขได้ 3 ครั้ง (เมื่อครบ 3 ครั้งระบบจะขึ้นแค่ปุ่มอนุมัติให้เองอัตโนมัติ)

 • อนุมัติ : เมื่อเราอนุมัติก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการ เพิ่มปุ่มในโพสต์

 • ซื้อรูปเพิ่ม : 2 แบบ ซื้อรูปเพิ่ม (จะทำได้เมื่อรูปถูกอนุมัติทั้งหมด) / เพิ่มรูป

 • สลับที่รูป : ที่ต้องการจะแสดงในโพสต์

ในกรณีที่โพสต์ถูกซื้อแบบ เทมเพลต จะไม่สามารถซื้อรูปเพิ่มได้

เมื่อกดปุ่ม Description

จะแสดง Dialog คำอธิบายพร้อมรูป เราสามารถเปลี่ยนข้อมูลได้

เมื่อกดไม่ อนุมัติ รูปภาพแสดง Dialog ให้ใส่เหตุผลที่ไม่อนุมัติ

โดยรายละเอียดให้หน้าให้เหตุผลที่ไม่อนุมัติ มีดังนี้

 • กล่องข้อความบอกเหตุผลที่ไม่อนุมัติ

 • จุดสังเกตุ

 • เพิ่ม เหตุผลที่ไม่อนุมัติ

 • ลบ กล่องเหตุผล

ในกรณีที่มีการบรีฟรูปที่ต้องการไปให้นักออกแบบ เมื่อนักออกแบบทำ ก็จะแสดงว่าทำแล้วตามรูป พร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆ

เมื่อเรากดที่ปุ่ม จุดสังเกตุ

จะแสดง Dialog ของรูป และเราก็สามารถเลือกได้ว่าส่วนไหนของรูปที่ต้องการแก้ไข

เมื่อเรากด ยันยืน การไม่อนุมัติรูปภาพ

จะแสดงรายละเอียดดังนี้

 • สถานะ จะถูกเปลี่ยนไปเป็น ไม่ถูกอนุมัติ

 • อัตตราส่วนภาพ

 • เหตุผล : กดเพื่อดูเหตุผลได้

 • รูปเก่าที่ไม่ถูกอนุมัติ : กดเพื่อดูรูป

 • แสดงจำนวนการตีกลับ

ตัวอย่างรูป กดเพื่อดูเหตุผล และ ดูจุดสังเกตุ ที่ทำการมาร์คไว้

เมื่อนักออกแบบ แก้ไขรูปที่เราไม่อนุมัติ เรียบร้อยก็จะส่งกลับมาให้เราเช็คและอนุมัติอีกรอบ

เราสามารถกดดูรูป เก่าที่ไม่ถูกอนุมัติได้

เราสามารถ สลับที่ของรูป ที่ต้องการจะแสดงได้

ซื้อรูปเพิ่มจะมี 2 แบบ คือ

 • ซื้อรูปเพิ่ม คือ การจ้างนักออกแบบ ออกแบบรูปเพิ่มให้

 • เพิ่มรูป คือ การเพิ่มรูปจากตัวเราเอง เข้าไปในโพสต์

ถ้าโพสต์ที่ซื้อเป็นรูปแบบของเทมเพลตจะไม่สามารถซื้อรูปเพิ่มได้

เมื่อเรากด ปุ่มซื้อรูปเพิ่ม ก็จะมีราคาที่ต้องเสียในการซื้อรูป และเลือกอัตตราส่วนของภาพ เมื่อกด ok ก็จะถูกตัดเงิน โดยอัติโนมัติ และ จำนวนชั่วโมงการทำงานจะถูกเพิ่มไปอีก 72 ชั่วโมง

อัตตราส่วนของภาพจะถูกฟิกมาตั้งแต่ตอนซื้อโพสต์ เช่น ภาพสไลด์ ส่งข้อความ อัตตราส่วนคือได้เฉพาะ 1:1 เท่านั้น ในกรณีนี้ ถ้าซื้อ 9:16 มา ระบบจะทำการตัดให้เหลือ 1:1

เมื่อเรากด ปุ่มเพิ่มรูป การเพิ่มรูปที่เรามีเข้าไปโดยจะไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยจะได้ตามอัตตราส่วนที่ถูกกำหนดไว้ในตอนซื้อโพสต์

เมื่อเรากดปุ่ม อนุมัติรูปภาพทั้งหมด เรียบร้อย ตารางการจัดการโพสต์ หัวข้อจำนวนรูปสัญลักษณ์จะถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายถูก และ หัวข้อทั้งหมดในตาราง จะแสดงเป็น รอการกดโพสต์

Last updated