ซื้อโฆษณาเฟสบุ๊ค

“Advertise”, “ADS”, “โฆษณา” หมายความถึง การโปรโมทสินค้าหรือบริการผ่านช่องทาง Facebook Ads ด้วยการสร้าง Template ผ่าน Adsago

ถ้าเราต้องการจะซื้อโฆษณาเฟสบุ๊คในโพสต์ที่เราได้ทำการโพสต์เสร็จสิ้น ให้กดปุ่มซื้อโฆษณาเฟสบุ๊ค

ถ้าเป็นโพสต์ที่เราซื้อ จะไม่สามารถลบได้

ถ้าเป็นโพสต์ที่มาจากการเพิ่มเอง สามารถลบได้

ถ้ามีการเรียกใช้ API Facebook เกินการตั้งค่าที่กำหนด จะใช้ได้อีกภายใน 60 นาที

จำนวน API จะถูกเพิ่มได้จาก Admin

ระบบจะแสดง Dialog วิธีชำระเงิน สามารถเลือกตามที่สะดวกได้เลย

หรือถ้าเพจนั้นมีการผูกบัตรแล้ว Dialog นี้จะไม่แสดงจะไปขั้นตอนการสร้างโฆษณาเลย

เมื่อเราทำการเพิ่มเสร็จเรียบร้อย แสดง Dialog

  • จ้างทำโฆษณา

  • ทำโฆษณาเอง

ในกรณีที่มีการตั้งค่า อย่างใดอย่างนึง ระบบจะไม่แสดงให้เลือกการสร้างโฆษณาแต่จะแสดง Dialoa ของการสร้างในหัวข้อที่ถูกตั้งค่าไว้เลย

Last updated