ขั้นตอนที่ 1 บรีฟโพสต์

ระบบก็จะทำการโชว์ Dialog รายละเอียดโพสต์ ที่เพจ ได้บรีฟโพสต์มา

โดยรายละเอียดมีดังนี้

 • ดาวโหลดรูปภาพทั้งหมด : ได้ในกรณีที่ต้องการดูรายละเอียดของรูป

 • รูปภาพ : ขยายรูปใหญ่

 • ข้อความที่จะต้องการบรีฟ ว่าอยากได้ประมาณไหน

ในขั้นตอนที่ 1 บรีฟโพสต์

 • สถานะ : แสดงว่ากำลังทำอะไรอยู่

 • Box ไว้ใส่หัวเรื่อง

 • ยืนยัน เมื่อกดก็จะแสดง Dialog เพื่อตรวจสอบความแน่ใจ

แสดง Dialog ยืนยันการบันทึกบรีฟโพสต์

 • Cancel (ยกเลิก)

 • OK บันทึกข้อมูลและส่งให้ทางผู้จ้าง

เมื่อเรากด ตกลง สถานะจะถูกเปลี่ยน

จาก กำลังเขียนบรีฟโพสต์ เป็น เขียนบรีฟโพสต์เสร็จรอการอนุมัติ

บรีฟโพสต์ ไม่ถูกอนุมัติ สถานะจะถูกเปลี่ยน

จาก เขียนบรีฟโพสต์เสร็จรอการอนุมัติ เป็น บรีฟโพสต์ไม่ถูกอนุมัติ

เมื่อเรากดปุ่ม เขียน อีกครั้ง

ก็จะแสดงรายละเอียด ดังนี้

 • สถานะ

 • กล่องบรีฟโพสต์ : เราสามารถ เพิ่มข้อความที่ต้องการแก้ไขลงไปได้เลย

 • ตีกลับได้อีก : ถ้าบรีฟโพสต์ที่นักเขียน เขียนไปยังไม่ถูกใจทางเพจก็สามารถ ตีกลับ เพื่อให้นักเขียนแก้ไขได้ สามารถตีกลับเพื่อแก้ไขได้ 3 ครั้ง

 • เหตตุผล : แสดงเหตุผลที่ไม่อนุมัติ

 • แก้ไข : พอกดหัวเรื่องที่เราแก้ไขก็จะถูกบันทึก รออนุมัติจากทางเพจ

เมื่อเรากด แก้ไข สถานะจะถูกเปลี่ยน

จาก บรีฟโพสต์ไม่ถูกอนุมัติ เป็น เขียนบรีฟโพสต์เสร็จรอการอนุมัติ

เมื่อบรีฟโพสต์ถูก อนุมัติ เรียบร้อยก็จะสู่ ขั้นตอนที่ 2 เขียนแคปชั่น

 • สถานะจาก เขียนบรีฟโพสต์เสร็จรอการอนุมัติ เป็น กำลังเขียนแคปชั่น

 • บรีฟโพสต์ : สัญลักษณ์ก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายถูก

Last updated