ตารางการจัดการโพสต์

เมื่อเรากดกลับมาที่ปุ่ม Content Parther หลังจากที่ทำการ และ ตั้งค่าโปรไฟล์แล้ว

ในขั้นตอนแรกเมื่อต้องการลงทะเบียนใช้งาน

 • เข้าสู่ระบบด้วย Facebook

เข้ามาในส่วนการตั้งค่าได้รับอนุญาต โดย Adsago จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการอะไรได้บ้าง

โดยรายละเอียดในหน้า มีดังนี้

 • เปิด-ปิด การอนุญาติการเข้าถึงการจัดการในส่วนของ เพจใน Facebook

 • ยกเลิก ออกการจากสมัครเข้าสู่ระบบ

 • ย้อนกลับ ไปหน้าเลือกเพจที่จะต้องการเชื่อมกับ Adsago

 • ดำเนินการต่อ

ในกรณีที่ผู้ใช้ปิดการได้รับอนุญาตในการเข้าถึง อาจจะทำให้ Adsago ทำงานได้ไม่อย่างไม่เหมาะสมในตัวเลือกที่ผู้ใช้ปิด

การจะเชื่อม Facebook กับ Adsago เข้าด้วยกันควรมี Fanpage ใน Facebook และเป็น Admin เพจอยู่แล้วเพื่อง่ายต่อการใช้งาน

เมื่อกด "ดำเนินการต่อ" ผู้ใช้ต้องเลือกเพจที่ต้องการจะให้ Adsago เป็นคนจัดการ สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม "เพิ่มเพจ"

คลิกเพจที่เราได้ทำการเพิ่มเข้ามา ก็จะแสดงฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่เราสามารถใช้งานได้

รายละเอียดดังนี้

 • เพิ่มเทมเพลต

 • เพิ่มเพจ

ตารางจัดการโพสต์ (เป็นทั้งนักเขียนและกราฟิก)

 • ID/วันที่สร้าง

 • ชื่อเพจ : ที่มีการจ้างงาน

 • ข้อมูลและรูปต้นฉบับ

 • บรีฟโพสต์

 • แคปชั่น

 • จำนวนรูป

 • ชั่วโมงทำงาน : จะแสดงตามขั้นต่ำที่ถูกตั้งค่าโดย Admin

 • เครดิตที่ได้ : จำนวนเงินที่จะได้ต่อการรับงาน

 • ประเภทการเพิ่มโพสต์

 • ประเภท

 • หมวดหมู่ทั้งหมด

 • สถานะ

 • จองโพสต์ (รับได้สูงสุดตามจำนวนที่ Admin กำหนดไว้)

Influencer จะสามารถรับงานแบบ Adsago โดยสามารถ จบได้ทั้งหมดได้ใน Role เดียว

เพิ่มเทมเพลต

ในกรณีที่ Influencer มี รูปแบบเทมเพลตที่ต้องการจะนำเสนอ สามารถทำได้โดยการกดปุ่มเพิ่มเทมเพลต

แสดง Dialog เทมเพล

หากเราต้องการเพิ่มเทมเพลต สามารถทำได้โดยการ กดปุ่ม (+เพิ่มโพสต์)

ระบบแสดงหน้าต่าง กำหนดเอง ขึ้นมา เพื่อตั้งค่าข้อมูลเทมเพลต

รายละเอียดมีดังนี้

 • ชื่อ : เทมเพลต

 • ราคา : ที่ต้องการจะขาย

 • คำอธิบาย : เทมเพลต

 • แคปชั่น (ความยาวตัวอักษร)

 • ประเภทการเพิ่มโพสต์ 5 แบบ *ในกรณีที่มีแค่ 1 รูป ประเภทการเพิ่มโพสต์ จะมี 3 แบบ* - รูปภาพ - ส่งข้อความ จะให้รูปได้แค่ 1.91:1 - เว็บไซต์ จะให้รูปได้แค่ 1.91:1 *ในกรณีที่มีมากกว่า 1 รูป ประเภทการเพิ่มโพสต์จะถูกเปลี่ยน เพิ่มมา 2 แบบ* - รูปแบบ - ภาพสไลด์ จะใส่รูปได้แค่ 1:1 เท่านั้น - ภาพสไลด์ ส่งข้อความ จะใส่รูปได้แค่ 1:1 เท่านั้น

 • อัตตราส่วนภาพ

 • เพิ่มรูปภาพ

 • หมวดหมู่ของเทมเพลต จำเป็นต้องใส่*

 • เพิ่มโพสต์ (ไม่่สามารถลบโพสต์ที่เพิ่มได้)

หมวดหมู่ย่อยเลือกได้ไม่เกิน 3 หมวดหมู่

เมื่อกด ยืนยัน แสดงหน้าต่าง ต้องการเพิ่มโพสต์ตัวอย่างหรือไม่

 • Cancel ยกเลิก

 • OK ตกลง

เมื่อกด OK เทมเพลตก็จะถูกเพิ่มลงตาราง

จะแสดงรายละเอียดดังนี้

 • คำอธิบาย : เทมเพลต

 • ชื่อ : เทมเพลต

 • ราคา : เทมเพลต (สามารถแก้ไขได้)

 • รายละเอียด : เทมเพลต

 • จำนวนตัวอักษร : ที่สามารถเขียนแคปชั่นได้

 • จำนวนรูป : ที่สามารถเพิ่มในเทมเพลตได้

 • จำนวนที่ถูกซื้อ : จำนวนที่เทมเพลตอันนี้ถูกซื้อ

 • ถูกใจเพจ : จำนวนที่เพจมีการถูกใจ

 • หยุดใช้งาน [เปิด/ปิด] ได้ เมื่อเปิดเทมเพลต Influencer ฝั่ง Advertise จะสามารถเห็นและซื้อเทมเพลตได้

สามารถแก้ไขรายละเอียดเทมเพลตและราคาของเทมเพลตได้

ตัวอย่างการ เปิดใช้งานเทมเพลต

เมื่อมีคนซื้อเทมเพลตที่เราสร้าง ข้อมูลจะถูกเพิ่มลงตารางจัดการโพสต์

 • ID/วันที่สร้าง : วันที่ Influencer ฝั่ง Advertise จ้างงาน

 • ชื่อเพจ : ที่รับจ้าง

 • ข้อมูลและรูปต้นฉบับ

 • บรีฟโพสต์ : ถ้ามีการบรีฟโพสต์มาแล้ว จะข้ามไปทำแคปชั่นทันที

 • แคปชั่น

 • จำนวนรูป

 • ประเภทการเพิ่มโพสต์

 • ประเภท

 • เครดิตที่ได้

 • หมวดหมู่

 • สถานะ

 • ดูรายละเอียดโพสต์ตัวอย่าง

 • เขียนโพสต์

สัญลักษณ์ [X หรือ / ] จะแสดงตามหัวข้อที่ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 • งานก็จะถูกรับโดยอัตโนมัติ [ไม่ต้องจอง]

 • ในกรณีที่มีการซื้อโพสต์แต่ Influencer ไม่มีการทำงาน ภายใน 21 ระบบจะทำการ refund post Influencer และคืนเงินให้กับผู้ซื้อ

 • โพสต์ที่มาจากการซื้อ คอนเทนต์ ของ Influencer ระบบจะไม่เพิ่มตัวเลขที่สามารถงับงานได้ของ Influencer

ดูรายละเอียดโพสต์ตัวอย่าง

เขียนโพสต์ที่ Influencer ฝั่ง Advertise ซื้อโพสต์

ในกรณีที่ Advertise ใส่ข้อมูลหรือรูปภาพต้นฉบับ จะแสดงให้ Influencer ทราบ

ยืนยันการส่ง บรีฟโพสต์

สถานะจะถูกเปลี่ยนจาก กำลังเขียนบรีฟโพสต์ เป็น เขียนบรีฟโพสต์เสร็จรอการอนุมัติ

บรีฟโพสต์ไม่ถูกอนุมัติ

สถานะในตารางก็จะถูกเปลี่ยน เขียนบรีฟโพสต์เสร็จรอการอนุมัติ เป็น บรีฟโพสต์ไม่ถูกอนุมัติ

จะแสดงรายละเอียด ดังนี้

 • สถานะ

 • กล่องบรีฟโพสต์ : เราสามารถ เพิ่มข้อความที่ต้องการแก้ไขลงไปได้เลย

 • ตีกลับได้อีก : ถ้าบรีฟโพสต์ที่เขียน เขียนไปยังไม่ถูกใจทางเพจก็สามารถ ตีกลับ เพื่อให้แก้ไขได้ สามารถตีกลับเพื่อแก้ไขได้ 3 ครั้ง

 • เหตตุผล : แสดงเหตุผลที่ไม่อนุมัติ

 • แก้ไข : พอกดบรีฟโพสต์ที่เราแก้ไขก็จะถูกบันทึก รออนุมัติจากทางเพจ

เรากด แก้ไข สถานะจะถูกเปลี่ยน

จาก บรีฟโพสต์ไม่ถูกอนุมัติ เป็น เขียนบรีฟโพสต์เสร็จรอการอนุมัติ

เมื่อบรีฟโพสต์ถูก อนุมัติ เรียบร้อยก็จะสู่ ขั้นตอนที่ 2 เขียนแคปชั่น

 • สถานะจาก เขียนบรีฟโพสต์เสร็จรอการอนุมัติ เป็น กำลังเขียนแคปชั่น

 • บรีฟโพสต์ : สัญลักษณ์ก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายถูก

เมื่อเราต้องการที่จะเขียน แคปชั่น ให้กดปุ่ม เขียน อีกครั้ง

ระบบก็จะแสดง รายละเอียด ดังนี้

 • สถานะ

 • ตัวอักษร จะถูกตั้งค่าในหน้า เพิ่มเทมเพลต ของทาง Influencer ไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ < จำนวนตัวอักษรที่เราพิมพ์ < ไม่เกินเท่าไหร่

 • ยืนยัน

กด ยืนยัน แสดง Dialog ต้องการบันทึกแคปชั่นหรือไม่

 • Cancel : ยกเลิกการส่ง

 • OK : บันทึกแคปชั่น

เมื่อเรากด OK สถานะจะถูกเปลี่ยน

สถานะจาก กำลังเขียนแคปชั่น เป็น เขียนแคปชั่นเสร็จรอการอนุมัติ

เมื่อแคปชั่นถูก อนุมัติ เรียบร้อยก็จะสู่ ขั้นตอน ทำรูป

 • สถานะจาก เขียนแคปชั่นเสร็จรอการอนุมัติ เป็น ทำรูป

 • แคปชั่น : สัญลักษณ์ก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายถูก

โดยรายละเอียดมีดังนี้

 • เพิ่มรูป ที่เราทำ

 • สถานะ

 • อัตตราส่วนภาพ

 • รายละเอียดรูปภาพ : ดูข้อมูลที่ Influencer ฝั่ง Advertise บรีฟมาได้ (ถ้ามี)

 • Description : ข้อความที่เจ้าของโพส์ต้องการบรีฟ ว่าอยากได้ประมาณไหน

เพิ่มรูป

เมื่อเรากด ปุ่มเพิ่มรูป ระบบก็จะแสดง Dialog อัพโหลดรูป

โดยรายละเอียดมี ดังนี้

 • ตรวจสอบตัวอักษรในรูป

 • เพิ่มรูป : ต้องเพิ่มตามอัตราส่วนที่ถูกกำหนดไว้ตอนเพิ่มโพสต์เท่านั้น

 • แสดงรายละเอียดข้อมูล บรีฟงาน (ถ้ามี)

กด ยืนยัน สถานะจะถูกเปลี่ยน

สถานะจาก ทำรูป เป็น รูปรอการอนุมัติ

รูป ไม่ถูกอนุมัติ สถานะจะถูกเปลี่ยน

จาก รูปรอการอนุมัติ เป็น รูปไม่ถูกอนุมัติ

ก็จะแสดงรายละเอียด ดังนี้

 • เพิ่มรูป

 • สถานะ : รูปไม่ถูกอนุมัติ

 • อัตตราส่วนภาพ

 • รูปเก่าที่ไม่ถูกอนุมัติ สามารถดูรูปเก่าได้

 • รายละเอียดรูปภาพ : ดูข้อมูลที่ Advertise บรีฟ หรือต้องการแก้ไข มาได้

 • Description : ข้อความที่เจ้าของโพส์ต้องการบรีฟ ว่าอยากได้ประมาณไหน

 • ตีกลับได้อีก : ถ้ารูปภาพที่นักออกแบบ ทำไปยังไม่ถูกใจทางเพจก็สามารถ ตีกลับ เพื่อให้นักออกแบบแก้ไขได้ สามารถตีกลับเพื่อแก้ไขได้ 3 ครั้ง

เพิ่มรูปที่แก้ไขแล้ว

 • เหตุผลที่ไม่อนุมัติรูปภาพ

 • จุดสังเกตุ เพื่อดูรายละเอียดที่ทางเพจกำหนดให้เราแก้ไข

จุดสังเกตุ

เมื่อเรากดเปิดขึ้นมาก็จะแสดง รูปภาพพร้อมจุดสังเกตุที่เราควรจะแก้

เมื่อเราใส่รูปที่ทำการแก้ไขเรียบร้อย กรอบรูปจะเป็นสีเขียว คลิกเพื่อบอกว่าทำงานที่บรีฟแล้ว

เมื่อกด ยืนยัน สถานะจะถูกเปลี่ยน

สถานะจาก รูปไม่ถูกอนุมัติ เป็น รูปรอการอนุมัติ

เมื่อรูปถูกอนุมัติ

สถานะจะถูกเปลี่ยนจาก รูปรอการอนุมัติ เป็น รอการกดโพสต์

Influencer จะกดโพสต์ได้ก็ต่อเมื่อ Influencer ฝั่ง Advertise เป็นคนกำหนดวันเวลาโพสต์มา

แสดงรายละเอียดดังนี้

 • วันที่เริ่มและเวลาที่ต้องการโพสต์

 • ยกเลิก (ไม่อนุมัติ)

 • โพสต์

ไม่อนุมัติ

แสดง Dialog พร้อมเหตุผล

 • Cancel ปิดหน้าต่างยืนยัน

 • OK เมื่อกดยืนยัน โพสต์จะหายไปจากตารางทันที

อนุมัติโพสต์

เมื่อกดโพสต์ เทมเพลตที่ Advertise ซื้อก็จะไปแสดงใน เพจของ Influencer ที่ขายเทมเพลต

 • สถานะจะเปลี่ยนจาก รอการกดโพสต์ เป็น โพสต์เสร็จสิ้น

 • ในกรณีที่ Influencer เปิด ทำ Ads จะสามารถเปิด Ads ให้ Advertise ซื้อได้

Influencer ก็จะได้เงินเมื่อโพสต์เสร็จสิ้น

Last updated