fanpage

จะเป็นหน้าใช้งานของ Role Advertis โดยสามารถทำงานได้ตามรายละเอียดคู่มือด้านล่าง

โดยแถบด้านบนจะมีเนื้อหาของระบบ

 • แสดงจำนวนเงินที่มีอยู่ในระบบ

 • สามารถเปลี่ยนภาษาได้โดยจะมีผลกับทุกหน้า

ฟังก์ชั่น 3 ขีดบนขวาจะมีองค์ประกอบ ดังนี้

 • Payment ระบบเติมเงิน
 • แก้ไข Profile
 • Logout

Payment เมื่อเข้าไปในฟังก์ชั่นนี้ก็จะพบหน้าต่าง ดังภาพด้านล่าง

ในส่วนของหน้า Payment ก็จะแสดงข้อมูลจำนวนเงินที่เราได้จากแต่ละทางโดยจะมีแบบ (Credit/THB) แบ่งหมวดหมู่ ที่มาของเงินโดยจะแบ่งเป็น

 • เครดิต โดยจะมาจากการเติม เครดิตเท่านั้น สามารถดูประวัติการเติมได้
 • THB โดยจะมาจาการเติม ได้ 3 รูปแบบ (เลขบัญชี, พร้อมเพย์ บัตรเครดิต, คูปอง) สามารถดูประวัติการเติมได้
 • รับดูแลแฟนเพจ จะมีกล่องแสดงเผื่อให้ทราบต่อจำนวนเงินที่ได้ใช้ไปในแต่ละประเภท

เมื่อเรากด รายการการเติมเครดิต ก็จะมี 3 แบบ

 • เติมแบบ เลขบัญชี
 • เติมแบบ พร้อมเพย์ บัตรเครดิต
 • เติมแบบ คูปอง

โดยรายละเอียด ก็จะมีให้โอนเงิน 3 แบบ

1.กดเติมเงินด้วย THB จะโชว์ Dialog แสดงรายละเอียดดังนี้

1.1 เติมแบบ ธนาคาร
เลือกบัญชีที่เราต้องการโอน : โดยจะมาจากการตั้งค่าส่วนของ admin
 • ใส่รูปใบเสร็จหลักฐานการโอนเงิน
 • แพ็คเกจการเติม
 • ปิด (X) : ออกฟอร์ม
 • เพิ่ม : ทางระบบ admin จะเป็นคนตรวจสอบและอนุมัติ

2. พร้อมเพย์ บัตรเครดิต สามารถเลือกได้ 2 ประเภท

 • 1.เลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติม
 • 2.ระบุจำนวนเงินที่ต้องการเติม
 • เลือก : จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
 • ปิด : เพื่อยกเลิกการทำรายการ

2.1 เมื่อเราเลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติมได้ให้เรากด ปุ่ม "เลือก" ระบบจะพาเข้าสู่หน้าถัดไป

เลือกวิธีชำระเงินแบ่งได้ 2 แบบ
 1. 1.
  บัตรเครดิต
 2. 2.
  QR Code

2.1.1 เลือกวิธีเติมแบบ บัตรเครดิต

มีส่วนประกอบดังนี้
 • หมายเลขบัตร
 • ชื่อบนบัตร
 • เดือนหมดอายุ / ปีหมดอายุ / รหัสความปลอดัย
 • เลือก : เพื่อเข้าสู้ขั้นตอนต่อไป
 • ย้อนกลับ : เพื่อแก้ไขข้อมูลการเติมเงิน

2.1.2 เลือกวิธีเติมแบบ QR Code

ระบบจะแสดงรายละเอียดการจ่ายเงิน มีดังนี้
 • จำนวนเงินที่ต้องการเติม
 • ค่าบริการ Promptpay (2.00%)
 • ภาษี (7.00%)
 • รวมราคา : ที่ต้องจ่าย
 • เลือก : เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป
 • ย้อนกลับ : เพื่อแก้ไขข้อมูลการเติมเงิน

2.2 QR Code Prompt Pay

เมื่อผู้ใช้งานกดเลือกระบบจะแสดง รายละเอียดการจ่ายเงินพร้อม QC Code เพื่อทำการสแกน
รายละเอียดการชำระเงินจะแสดงตามรูป

3.Coupon สามารถใส่รหัสที่มีได้

รหัสที่สามารถใช้งานได้จะถูกเพิ่มโดย admin และสามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

แสดงรายละเอียดการเติมเงิน สามารถดูได้จากตาราง

การจัดการ
 • ดูรายละเอียดการจ่ายเงิน
 • รายละเอียดใบเสร็จ
สถานะจะถูก Admin ดำเนินการอนุมัติ ตามขั้นตอนโดยจะมีสถานะแสดงบอก

บอกรายละเอียด ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประวัติการซื้อ

 • สามารถทำได้โดยกดปุ่มด้านล่าง ตามรูปที่แสดง

ระบบจะแสดงประวัติการเงินทั้งหมด พร้อมรายละเอียดมีดังนี้

 • วันที่สร้าง : เวลา
 • จำนวนเงิน : บาท
 • ประเภท : รายละเอียดของประวัติการเงิน

แก้ไข Profile จะมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลส่วนตัว
 • ชื่อ
 • เบอร์โทร / ไม่สามารถแก้ไขได้
 • อีเมล์
 • เลขบัตรประชาชน
 • บริษัท (สามรถ เปิด-ปิดได้)
  • ชื่อบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ที่อยู่
 • แขวง / ตำบล
 • เขต / อำเภอ
 • จังหวัด
 • รหัสไปรษณีย์
 • ยืนยัน
เปลี่ยนพาสเวิร์ด
 • พาสเวิร์ดเก่า
 • พาสเวิร์ดใหม่
 • ยืนยัน

ละเมื่อเรากดกลับมาที่ปุ่ม Fanpage หลังจากที่ทำการ เติมเครดิต และ ตั้งค่าโปรไฟล์แล้ว

ในขั้นตอนแรกเมื่อต้องการลงทะเบียนใช้งาน
 • กดยอมรับข้อตกลงในการเข้าใช้ Adsago
เมื่อยอมรับข้อตกลงขั้นตอนที่ 1 และ 2 จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว หลังจากนั้นให้เรา กดเข้าสู่ระบบด้วย Facebook

จะโชว์ Dialog ใส่รหัสเพื่อเชื่อมเข้ากับ facebook [ในกรณีที่ไม่ได้ผูก Facebook ไว้เท่านั้น]

ละเมื่อกรอกรหัสเสร็จเรียบร้อยแล้ว
การจะเชื่อม Facebook กับ Adsago เข้าด้วยกันควรมี Fanpage ใน Facebook และเป็น Admin เพจอยู่แล้วเพื่อง่ายต่อการใช้งาน

ละเมื่อเรากรอกรหัสเรียบร้อยแล้วจะโชว์ Dialog เพื่อเชื่อม Adsago กับ Facebook

รายละเอียดก็จะมีดังนี้
 • เลือกว่าคุณจะให้อนุญาตรายการใดบ้าง
 • ไม่ใช่ตอนนี้ [ไม่ยอมรับ]
 • ดำเนินการต่อ [ยอมรับ]

เลือกว่าคุณจะให้อนุญาตรายการใดบ้าง? จะเข้ามาในส่วนการตั้งค่าได้รับอนุญาต โดย Adsago จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการอะไรได้บ้าง

โดยรายละเอียดในหน้า มีดังนี้
 • เปิด-ปิด การอนุญาติการเข้าถึงการจัดการในส่วนของ เพจใน Facebook
 • ยกเลิก ออกการจากสมัครเข้าสู่ระบบ
 • ย้อนกลับ ไปหน้าเลือกเพจที่จะต้องการเชื่อมกับ Adsago
 • ดำเนินการต่อ
ในกรณีที่ผู้ใช้ปิดการได้รับอนุญาตในการเข้าถึง อาจจะทำให้ Adsago ทำงานได้ไม่อย่างไม่เหมาะสมในตัวเลือกที่ผู้ใช้ปิด

ในกรณีที่มีการปิดการเข้าถึง ระบบก็จะแสดงเพื่อให้เปิดให้ครบทุกฟังก์ชั่นเพื่อการใช้งานอย่างเหมาะสม

เมื่อเปิดครบทุกฟังก์ชั่นแล้วระบบก็จะแจ้งว่า คุณเขื่อมโยง Adsago กับ Facebook แล้วตอนนี้

หน้า Adsago ที่เราได้ทำการเชื่อมเข้ากับ Facebook เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดก็จะมีดังนี้
 • สามารถแก้ไขเพจที่เราเพิ่มมาได้
 • สามารถเพิ่มเพจได้
โดยเพจที่จะนำมาเพิ่มนั้นเราต้องเป็นผู้ดูแลเพจเท่านั้น

แก้ไขเพจที่เราเพิ่มมา

จะแสดงรายละเอียด ดังนี้
 • โลโก้
 • ต่ำแหน่งการจัดวาง : ส่วนนี้นักออกแบบจะสามารถทราบได้ว่าครัวจัดวางโลโก้ไว้ตรงไหน
 • เว็บไซต์
 • เบอร์โทร
 • ID ไลน์
 • หมวดหมู่ (เลือกได้ 3 หมวดหมู่ย่อยเท่านั้น)

เพิ่มเพจ ที่เราต้องการให้ทาง Adsago เป็นคนช่วยจัดการ

เสร็จสินการตั้งค่าในหน้า Fanpage โดยสมบูรณ์