2.ทำ Ads กับเพจ ที่ซื้อโพสต์

ซื้อโฆษณาเฟสบุ๊ค

เราสามารถตกลงกับทางเจ้าของเพจ เผื่อเปิดให้เราซื้อโฆษณาเฟสบุ๊คได้

ปุ่ม ซื้อโฆษณาเฟสบุ๊ค จะแสดงก็ต่อเมื่อทางเพจที่เราซื้อโพสต์ เปิดให้มีการซื้อโฆษณาเฟสบุ๊ค

เมื่อกดซื้อโฆษณาเฟสบุ๊ค

จะแสดงหน้าต่าง เลือกแพคเกจที่ต้องการจะทำการโปรโมท

รายละเอียดมีดังนี้

 • เลือกแพคเกจที่ต้องการ เลือกได้แค่ 1 แพคเกจ

 • วันที่ Influencer รับทำการโปรโมทโพสต์ให้เรา

 • ราคาแพคเกจ จำนวนตามวันที่กำหนด

 • งบประมาณต่อวัน

 • ค่าทำเนียม คิดเป็น % จะถูกคำนวนตามแพคเกจที่เราซื้อ

ราคาแพคเกจจะถูกกำหนดมาจากฝั่ง Influencer

กด ยืนยัน การซื้อแพคเกจ

รายละเอียดมีดังนี้

 • ราคาแพคเกจ

 • ค่าบริการ

 • ราคารวม

 • Canncel ยกเลิกการซื้อแพคเกจ

 • OK ยืนยันการซื้อแพคเกจ

เมื่อผ่านไป 7 วัน หลังจากที่ซื้อแพคเกจ แล้ว Influencer ไม่มีการสร้าง Adsets จำนวนเงินจะถูกโอนกลับมาทางฝั่ง Advertise

ยืนยันการซื้อแพคเกจ

จากปุ่ม ซื้อโฆษณาเฟสบุ๊ค เปลี่ยนเป็น โปรโมทโพสต์

โปรโมทโพสต์

เมื่อกดก็จะแสดง ตารางแคมเปญ

มีรายละเอียดดังนี้

 • ตาราง Adsets จะมีข้อมูลก็ต่อเมื่อ Influencer มีการเพิ่ม Adsets

 • ตารางการให้คะแนน - เริ่มโปรโมทโพสต์วันที่ - เปิดดู - แก้ไขกลุ่มเป้าหมาย - สร้างกลุ่มเป้าหมาย - คะแนน

เมื่อทางฝั่ง Influencer เพิ่ม Adsets

สถานะจะถูกเปลี่ยน จาก โพสต์เสร็จสิ้น เป็น โปรโมทโพสต์

โปรโมทโพสต์

จะแสดงหน้าต่างแคมเปญ

ตาราง Adsets จะถูกเพิ่มเข้ามาตามที่ Influencer เป็นคนกำหนด

รายละเอียดมีดังนี้

- สถานะ : ตัวเลขจะแสดงถึงจำนวน Adsets ที่สามารถเปิดได้ (ขึ้นอยู่ตามจำนวนงบประมาณต่อวัน) - No : จำนวน Adsets ที่มีการเพิ่ม - ชื่อ : บอกรายละเอียดของ platform , position , device - ผลลัพธ์ : ข้อมูลจะอ้างอิงและถูกดึงมาจาก Facebook - การเข้าถึง : ข้อมูลจะอ้างอิงและถูกดึงมาจาก Facebook - อิมเพรสชัน : ข้อมูลจะอ้างอิงและถูกดึงมาจาก Facebook - จำนวนเงิน : ข้อมูลจะอ้างอิงและถูกดึงมาจาก Facebook - จัดการ : สามารถดูข้อมูลเชิงลึก , และรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย

 • โดยสถานะต่างๆ จะไม่สามารถแก้ไขได้ ดูได้อย่างเดียว

 • ไม่สามารถต่ออายุขนาดที่ยังทำงานได้ [แต่สามารถต่ออายุหลังจากทำงานเสร็จได้]

Influencer ทำงานครบตามเงื่อนไขวันที่กำหนด สถานะจะถูกเปลี่ยนจาก สร้างโฆษณาสำเร็จ เป็น เสร็จสิ้นการทำโฆษณาทั้งหมด

พร้อมรายละเอียดของผลลัพธ์ตามช่องที่แสดงตามรูป

เมื่อทำโฆษณาเสร็จ id: df006 คืนต้นทุนค่าทำโฆษณาส่วนต่าง โพสต์ *หมายเหตุ ต้นทุนค่าทำโฆษณาจะจ่ายตามจำนวนเงินที่ใช้จริงใน Facebook*

ในกรณีที่ต้องการต่ออายุ ตามกดปุ่มได้ตามรูป

 • ปุ่มต่ออายุจะแสดงก็ต่อเมื่อ เสร็จสิ้นการทำโฆษณาทั้งหมด

 • ต่ออายุ ขั้นต่ำ 2 วันหลังจากวันสุดท้ายที่มีการหมดอายุ

โดยจะแสดง Dialog แพคเกจขึ้นมา (ตามที่ Influencer เป็นคนกำหนดราคา)

Last updated