2.จ้างทำโฆษณา

โดยการจ้างทำโฆษณาเราก็จะมีนักทำแอดผู้เชียวชาญค่อยจัดการแอดให้กับผู้ใช้งาน

จ้างทำ

โดยรายละเอียดมี ดังนี้

 • วัตถุประสงค์และค่าใช้จ่ายต่อวัน

 • แคมเปญ (CBO) : งานโฆษณาที่เป็นชุด ซึ่งจะถูกเรียกว่าเป็นงานประเภท Campaign

 • แพคเกจ : ราคาต่อช่วงเวลาที่กำหนดไว้เช่น 7 วัน (990 บาท) - ไม่รวมกับเงินที่เอาไปใช้จ่ายในแอด

 • Auto AI * เมื่อเปิด Auto AI จะเสียเงินเป็นรายวันที่ใช้งานคิดจากจำนวนเงินในการทำโฆษณา 10 % (เปอร์ที่ถูกคำนวนจะต่างกันไปในแพคเกจวัน) ค่าบริการจนถึงวันหมดอายุ : 32.00 บาท (ขึ้นอยู่กับแพคเกจและงบประมาณต่อวัน) #ถ้าปิด Ads partner จะไม่สามารถใช้งาน Auto AI ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 • งบประมาณต่อวัน : จะดึงขั้นต่ำในการจ่ายคือ 1 ดอลล่า = คำนวนตามขั้นต่ำของแต่ละประเทศ

 • วันที่โพสต์ : วันที่ต้องการจะให้ Ads เริ่มการทำงาน

 • วิธีการชำระเงิน : ช่องทางการตัดเงินเพื่อดำเนินการ Ads

 • เพิ่ม Campaign

ยกตัวอย่าง ค่าบริการ Auto AI

-post id: e8a73 (โพสต์ ID ของที่มีการหัก)

-campaign id: ace39 (campaign ID ของที่มีการหัก)

-ค่าบริการ: 10 % (ค่าบริการที่มีการหักจากระบบ)

-Spend: 246.55 บาท (จำนวนที่ Facebook ตัด) -จำนวนเงินที่หัก -24.66 บาท (จำนวน % ที่ระบบหัก)

ตัวอย่างโฆษณาทั้งหมด

 • จะแสดงตัวอย่างของโฆษณามีได้มีการยิง Ads ไปตามที่กำหนด

เมื่อเรากด เพิ่ม Campaign ตามที่เรากำหนดไว้แล้ว ระบบจะแสดง Dialog รายะเอียดที่ต้องการสร้างโฆษณาแบบจ้างทำ

รายละเอียดมีดังรูปล่างนี้

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายต้องมีให้พอกับจำนวนเงินของ Auto AI ด้วย เมื่อทำการเปิด แต่เงินจะไม่ถูกคิดในราคารวม

เมื่อเรากด OK ระบบจะทำการตัดเงิน สถานะก็จะเปลี่ยนดังนี้

สถานะจาก โพสต์เสร็จสิ้น เป็น โปรโมทโพสต์

ไอคอน ซื้อโฆษณาเฟสบุ๊ค จะเปลี่ยนเป็น โปรโมทโพสต์

แล้วก็จะไปสร้างตารางแคมเปญ

ถ้าเราต้องการจะดูรายละเอียดโพสต์ที่ซื้อโฆษณาไป โดยสามารถกดปุ่ม โปรโมทโพสต์

จะแสดง Dialog ตารางแคมเปญ โดยรายละเอียดมีดังนี้

 • เพิ่ม Campaign : ในกรณีที่ต้องการซื้อเพิ่มอีกแคมเปญในโพสต์เดิม

 • ชื่อเพจ (พร้อมบอกสถานะของตัว Ads)

 • สถานะ [เปิด/ปิด] พร้อมบอกชื่อและ ID ที่ต้องการจะตัดเงิน - ชื่อแคมเปญ - วัตถุประสงค์ - งบประมาณต่อวัน [แก้ไขได้] โดยงบประมาณต่อวันห้ามต่ำกว่า 1 ดอลล่า #คำนวนตามสกุลเงินแต่ละประเทศ - สถานะ (รอนักทำโฆษณา) จะเปลี่ยนแปลงไปตามการทำงาน - วันที่เริ่ม : จะแสดงก็ต่อเมื่อมีนักทำ Ads เพิ่ม Adsets - วันสิ้นสุด : จะแสดงก็ต่อเมื่อมีนักทำ Ads เพิ่ม Adsets

 • ตาราง Adsets : จะมีก็ต่อเมื่อ Ads Partner สร้าง Adsets - สถานะ : ตัวเลขจะแสดงถึงจำนวน Adsets ที่สามารถเปิดได้ (ขึ้นอยู่ตามจำนวนงบประมาณต่อวัน) - No : จำนวน Adsets ที่มีการเพิ่ม - ชื่อ : บอกรายละเอียดของ platform , position , device - ผลลัพธ์ : ข้อมูลจะอ้างอิงและถูกดึงมาจาก Facebook - การเข้าถึง : ข้อมูลจะอ้างอิงและถูกดึงมาจาก Facebook - อิมเพรสชัน : ข้อมูลจะอ้างอิงและถูกดึงมาจาก Facebook - จำนวนเงิน : ข้อมูลจะอ้างอิงและถูกดึงมาจาก Facebook - จัดการ : สามารถดูข้อมูลเชิงลึก , และรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย #ข้อมูลตรงนี้จะแสดงตามการแก้ไข้ตารางของ User

 • ตารางการให้คะแนน : การให้คะแนน Ads Partner - เริ่มโปรโมทโพสต์วันที่ - เปิดดู : สถานะจะปลี่ยนเป็นติ๊กถูก ก็ต่อเมื่อ Ads Partner ได้มีการเปิดดู - แก้ไขกลุ่มเป้าหมาย : สถานะจะปลี่ยนเป็นติ๊กถูก ก็ต่อเมื่อ Ads Partner ได้มีการแก้ไขกลุ่มเป้าหมาย - สร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ : สถานะจะปลี่ยนเป็นติ๊กถูก ก็ต่อเมื่อ Ads Partner ได้มีการสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ - คะแนน

 • รายละเอียดการแสดงข้อมูลในตารางสามารถแก้ไขได้ใน ปุ่ม "แก้ไขตาราง"

แก้ไขตาราง

 • สามารถเลือกวันที่ในการแสดงข้อมูล

 • จะสามารถเพิ่มหัวข้อที่ต้องการแสดง ได้ตามที่ user ต้องการ

ดูข้อมูลเชิงลึก

 • ข้อมูลจะแสดงตามรายละเอียดของโฆษณา

เมื่อจากฝั่ง Ads Partner รับงาน และเพิ่ม Adsets

 • ข้อมูลก็จะถูกเพิ่มลงตาราง Adsets : มาจากเพิ่มของฝั่ง Ads Partner

 • สถานะจาก รอนักทำโฆษณา เป็น สร้างโฆษณาสำเร็จ พร้อมชื่อผู้ที่รับทำ Ads

 • ตารางการให้คะแนนเครื่องหมายจะถูกเปลี่ยนเป็น X แทน (สามารถให้ดาวได้ ตามวันที่มีการทำงาน)

 • กลุ่มเป้ามหาย : ดูรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ Ads Partner ได้ทำการเพิ่มมาได้

 • แสดงเวลา วันที่เริ่ม และ สิ้นสุด

 • ต่ออายุ มี 2 แบบ - ต่ออายุเมื่อยังทำงานไม่เสร็จ - ต่ออายุเมื่องานเสร็จแล้ว

 • งบประมาณต่อวัน (สามารถแก้ไขได้) เพื่อให้ฝั่ง Ads Partner เพิ่มสถานะ Adsets การเปิดแต่ละอันจะเอา [จำนวนที่เปิด x ขั้นต่ำต่อวัน] / ในกรณีที่ต้องการปิด Adset ให้น้อยลงจะสามารถทำได้โดยการลดงบประมาณต่อวันลงแล้ว ระบบจะเลือก Adset ที่มี Spend ที่เยอะที่สุดไล่ลำดับการเปิดลงมาตามจำนวนงบประมาณต่อวันที่ได้เพิ่ม

 • การให้ดาวของฝั่ง Advertise มีผลต่อจำนวนเงินที่ Ads Partner จะได้รับ

 • icon android จะเป็นสีเขียวเมื่อ Adspartner มีการใช้งาน Auto ai และจะแดง เมื่อปิดใช้งาน

 • ถ้าสถานะถูกปิด ข้อมูลที่ถูกเปิดฝั่ง Adspartner ก็จะถูกปิดทั้งหมดเช่นเดียวกัน

เมื่อ Ads Partner เปิดใช้งาน Adsets ตารางของฝั่ง Advertise สถานะก็จะเปลี่ยนเป็น เปิดใช้งาน

จะแสดงสถานะของ Adsets ที่เปิดและจำนวนที่เปิด โดยสามารถดูรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมายได้

ให้คะแนน (ดาว)

ระบบก็จะแสดง Dialog ยืนยันการให้คะแนน

เมื่อกด OK

ตารางก็จะแสดง คะแนน(ดาว) ที่เราให้ Ads Partner ในวันนั้น

เราไม่สามารถให้ดาวได้ล่วงหน้า เกินจำนวนวันปัจจุบัน

ต่ออายุ มี 2 แบบ

1.ต่ออายุเมื่อยังทำงานไม่เสร็จ

เมื่อเรากด ต่ออายุ ก็จะแสดง Dialog แพคเกจ ที่เราต้องการต่อ

เมื่อกดปุ่ม OK

ก็จะแสดงการจ้างงานต่อ จากวันสุดท้ายที่มีการจ้างงานตารางแรก

2.ต่ออายุเมื่องานเสร็จเรียบร้อย

 • Ads Partner ก็ต้องจองงานใหม่ และ แสดงการจ้างงานต่อ จากวันสุดท้ายที่มีการจ้างงาน

เมื่อ Ads ทำงานครบตามเงื่อนไขวันที่กำหนด สถานะจะถูกเปลี่ยนจาก สร้างโฆษณาสำเร็จ เป็น เสร็จสิ้นการทำโฆษณาทั้งหมด

 • สถาน : ถ้ามี Spend อันไหนมากกว่า 30 บาท เมื่อหมดอายุจะทาเก็จติ้งจะหายไป / ถ้ามีการซื้อเพิ่มและ adset ตัวนั้นถูกเปิดทาเก็จติ้งก็จะกลับมา

 • พร้อมรายละเอียดของผลลัพธ์ตามช่องที่แสดงตามรูป

Last updated