เมนูการตั้งค่า

โดยแถบด้านบนจะมีเนื้อหาของระบบ

 • แสดงจำนวนเงินที่มีอยู่ในระบบ
 • สามารถเปลี่ยนภาษาได้โดยจะมีผลกับทุกหน้า
 • จำนวนที่สามารถรับงานได้ (จะถูกกำหนดทางฝั่ง Admin)

ฟังก์ชั่น 3 ขีดบนขวาจะมีองค์ประกอบ ดังนี้

 • Payment ระบบเติมเงิน
 • แก้ไข Profile
 • Logout

แก้ไข Profile จะมีรายละเอียดดังนี้

ยืนยันตัวตน

จำเป็นต้องยืนยันตัวตนเพื่อการเปิดใช้งานของ Payment

เมื่อเราคลิกปุ่ม "ยืนยันตัวตน" ระบบจะแสดง Dialog ประเภทการยืนยันตัวตนที่ต้องการ

มี 2 ประเภทด้วยกัน
 • บุคคล
 • บริษัท

1. แบบบุคคล

โดยรายละเอียดมีดังนี้
 • ชื่อ (อังกฤษ) / นามสกุล (อังกฤษ)
 • ชื่อ (ไทย) / นามสกุล (ไทย)
 • วัน/เดือน/ปีเกิด
 • เพศ
 • สถานะ
 • เลขบัตรประชาชน
 • เบอร์โทร
 • ที่อยู่
 • รูปบัตรประชาชน
 • เซลฟี่กับบัตรประชาชน

เมื่อเรากรอกข้อมูล และ ทำการยืนยัน สถานะของการยืนยันตัวตนจะแสดง : รออนุมัติจากบัญชี

ในขั้นตอนนี้ Admin จะเป็นคนออนุมัติว่าผ่านหรือไม่

ยืนยันตัวตน "ไม่ผ่าน"

 • สามารถกดปุ่ม ยืนยันตัวตน อีกครั้งเพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

ยืนยันตัวตน "ผ่าน"

 • สถานะจะแสดงสถานะของการยืนยันตัวตน พร้อมบอกประเภทของการยืนยันตัวตน

2. แบบบริษัท

รายละเอียดมีดังนี้
 • ชื่อ (อังกฤษ) / นามสกุล (อังกฤษ)
 • ชื่อ (ไทย) / นามสกุล (ไทย)
 • วัน/เดือน/ปีเกิด
 • เพศ
 • สถานะ
 • เลขบัตรประชาชน
 • เบอร์โทร
 • ที่อยู่
 • รูปบัตรประชาชน
 • เซลฟี่กับบัตรประชาชน
 • ชื่อบริษัท
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ที่อยู่บริษัท
 • รูปหนังสือรับรองบริษัท
 • รูปใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จะเข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติจาก Admin อีกครั้ง

ยืนยันตัวตน "ผ่าน"

 • สถานะจะแสดงสถานะของการยืนยันตัวตน พร้อมบอกประเภทของการยืนยันตัวตน

Payment เมื่อเข้าไปในฟังก์ชั่นนี้ก็จะพบหน้าต่าง ดังภาพด้านล่าง

ในส่วนของหน้า Payment ก็จะแสดงข้อมูลจำนวนเงินที่เราได้จากแต่ละทางโดยจะมีแบบ (Credit) แบ่งหมวดหมู่ ที่มาของเงินโดยจะแบ่งเป็น
 • เครดิต โดยได้มาจากการทำงานที่รับมาโดยเสร็จสิ้น / มาสามารถดูประวัติการเงินได้
 • เบิกเงิน
 • รับดูแลแฟนเพจ : ช่องทางการได้เงินจากหมวดหมู่ต่างๆ
 • เพิ่มธนาคาร
 • เบิกเงิน
ต้องทำการ ยืนยันตัวตน ในหน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ให้เรียบร้อยก่อน ฟังก์ชั่น [เพิ่มธนาคาร / เบิกเงิน] ถึงจะแสดง

ภาพตัวอย่าง แสดงประวัติการเงิน

เพิ่มธนาคาร

เมื่อเรากดปุ่ม เพิ่มธนาคาร ระบบก็จะแสดงแบบฟอร์มให้เรากรอก
 • เลขบัญชี จำเป็นต้องกรอก*
 • ชื่อบัญชี จำเป็นต้องกรอก*
 • ธนาคาร จำเป็นต้องกรอก*
 • ยกเลิก (ปิดฟอร์ม)
 • ยันยัน ข้อมูลก็จะถูกบันทึกลงตาราง

บันทึกข้อมูลลงตาราง

 • วันที่สร้าง : วันที่มีการเพิ่มธนาคาร
 • เลขบัญชี
 • ชื่อบัญชี
 • ธนาคาร : ที่ได้ทำการเพิ่ม
 • Recipient ID
 • จรวจสอบจากผู้ดูแล
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เปิดการใช้งาน
 • ลบบัญชี
 • จัดการ
สถานะจะเปลี่ยนเมื่อมีการอนุมัติผ่านตามเงื่อนไข

เมื่อธนาคารมีการ "อนุมัติจาก" Admin สถานะจะถูกเปลี่ยนไปดังรูป (ตามขั้นตอน)

ขั้นตอนแรก
ขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์

เมื่อธนาคาร "ไม่ถูกอนุมัติ" สถานะก็จะเปลี่ยน พร้อมแสดงเหตุผล ดังรูปด้านล่าง

เบิกเงิน

เมื่อเรากดปุ่ม เบิกเงิน ระบบก็จะแสดงแบบฟอร์มให้เรากรอกข้อมูล
 • จำนวนเงิน พร้อมบอกเงินที่สามารถเบิกได้
 • ธนาคาร : มาจากการเพิ่มธนาคาร
 • บัญชีธนาคารที่แสดงจะต้องได้รับการอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว
 • เบิกขั้นต่ำ 5,000 บาท

เมื่อเรากด ยืนยัน การเบิก จะแสดง Dialog ค่าบริการ

กด ok ข้อมูลจะถูกเพิ่มลงตาราง เพื่อรอการ อนุมัติ จากฝั่ง Admin

โดยรายละเอียดมี ดังนี้
 • วันที่สร้าง วันที่ทำการเบิก
 • เลขที่บัญชี ที่เบิก
 • ชื่อธนาคาร ที่เบิก
 • สาขา ของธนาคาร : ที่เบิก
 • จำนวนเงิน : ที่ต้องการเบิก
 • Transfer ID
 • สถานะ
 • ดำเนินการ
 • จ่ายเงินแล้ว
 • จัดการ

กรณีที่ ไม่ถูกอนุมัติ การเบิกเงิน

ดูเหตุผลที่ไม่อนุมัติได้ โดยการกดปุ่มแว่นขยาย

ตัวอย่าง เหตุผลที่ไม่อนุมัติ

สถานะจะถูกเปลี่ยนเป็น ถูกอนุมัติ การเบิกเงิน

เราสามารถดูสลิปการโอนเงินได้ กดที่รูปแว่นขยาย
เงินก็จะถูกตัดออกจากระบบ ตามจำนวนที่ทำการเบิก

ตัวอย่าง รายละเอียดการโอนเงิน